Uutiset

Kuljetuskalusto

Gasum mukaan Niemi Palveluiden ilmastohaasteeseen

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum lähtee mukaan Niemi40haasteeseen suuntaamalla oman vahvan haasteensa kunnille. ”Haastamme kaupungit ja kunnat leikkaamaan päästöjään biokaasulla. Kunnilla on suuri potentiaali tukea sekä biokaasun tuotantoa että sen käyttöä”, Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi painottaa. Niemi Palvelut arvostaa Gasumin mukaantuloa ja panosta ilmastotyössä. ”Kalustomme kulkee jo nyt fossiilittomasti, biokaasun käyttö vie meitä myös kohti nollapäästöisyyttä”, kiittää toimitusjohtaja Juha Niemi.

Energiayhtiö Gasum on Suomen kaasualan johtava toimija ja Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja. Niemi40haasteeseen liittyessään Gasum haluaa kiinnittää erityistä huomiota kuntien mahdollisuuksiin edistää biojätteen hyödyntämistä biokaasun tuotantoon ja käyttöön.

”Kotitalouksien biojätteen kierrätysaste on tuoreimman arvion mukaan vain 44 %*, eli yli puolet biojätteestä menee vielä enimmäkseen hukkaan sekajätteen joukossa. Jos kaikki kotien biojäte saataisiin kierrätettyä ja hyödynnettyä biokaasuksi, polttoainemäärä riittäisi karkeasti arvioiden 100 000* autolle. Gasum haluaa auttaa tämän potentiaalin hyödyntämisessä ilmaston hyväksi”, Ari Suomilammi painottaa.

”Haastamme nyt kunnat tukemaan biokaasun tuotantoa ja sen käyttöä. Jos edes osa kotitalouksien vielä hyödyntämättömästä biojätteestä saadaan ohjattua, ottaisimme loikan kohti vähäpäästöistä autokantaa Suomessa. Lähestymistapamme sopii mainiosti Niemi40haasteeseen”, Suomilammi kertoo.

Biokaasu on keskeinen osa Niemi Palvelujen omaa päästövähennysstrategiaa.

”Päätimme vuonna 2015 kääntää kurssin kokonaan pois fossiilisista polttoaineista kohti nollapäästöjä ja hankkia ensimmäiset 15 biokaasuautoa. Tällä hetkellä kalustostamme 25 prosenttia kulkee biokaasulla. Arvostamme suuresti Gasumin mukaantuloa haasteeseen”, Juha Niemi sanoo.

Kunnilla moninaiset mahdollisuudet

Gasumin biokaasulaitokset tuottavat useilla paikkakunnilla uusiutuvaa biokaasua. Raaka-aineena ovat kunnallisen jätehuollon biojäte sekä alueen muu orgaaninen jäte puhdistamoilta ja teollisuudesta. Kunnilla on Suomilammen mukaan lukuisia keinoja biokaasun käytön edistämiseksi.

”Kunnat ja kaupungit voivat kilpailutuksissa ohjata yrityksiä päästövähennyksiin. Lisäksi kunnat pystyvät edistämään biojätteiden kierrätystä biokaasun raaka-aineeksi, biokaasun tuotantoa ja hyödyntämään sitä polttoaineena. Biokaasu on edullinen ja tehokas tapa vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi jopa 90 prosenttia, samalla se on oleellinen osa kiertotaloutta”, tiivistää Suomilammi kuntien asetelman.

”Kalustomme kulkee jo nyt fossiilittomasti, biokaasun käyttö vie meitä myös kohti nollapäästöisyyttä”, kiittää Juha Niemi Gasumin toimintaa. Kiitoksen saa myös huomio kilpailutuksissa.

”Kuten Gasum toteaa, kilpailuttaminen voi olla ilmastovipu. Kilpailutuksissa pitäisi menestyä niiden toimijoiden, jotka investoivat ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kilpailutusten tulee ohjata toimimaan järkevästi ilmaston kannalta”, Juha Niemi alleviivaa.

Lue myös: Niemi haastaa mukaan ilmastokampanjaan

Lue seuraavaksi