Uutiset

Kuljetuskalusto

Finnsementti vaihtaa LNG:hen Raahen kuonajauhetehtaalla

LNG-yhtiö Skangas ja sementinvalmistaja Finnsementti Oy ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Raahen kuonajauhetehtaalle tuotannon prosesseihin. Finnsementti käyttää LNG:tä kuonajauheen valmistusprosessissa raaka-aineen kuivaamiseen. Energian vaihdos polttoöljystä LNG:hen parantaa hyötysuhdetta ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä. 

LNG toimitetaan Finnsementin Raahen kuonajauhetehtaalle säiliöautolla Tornion MangaLNG Oy:n -terminaalista, jossa Skangas on osakkaana. Käyttökohteessa LNG höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon. Skangasin emoyhtiön Gasumin tekniset palvelut suunnittelee ja toteuttaa LNG:n käyttöönottoon liittyvät laitetoimitukset ja asennustyöt Raahen kuonajauhetehtaalla.

”Kestävä kehitys on oleellinen osa yhtiömme toimintaa. Uskomme, että lähitulevaisuudessa nesteytetty maakaasu on varmempi, kilpailukykyisempi ja ennen kaikkea ympäristön kannalta puhtaampi polttoaine verrattuna raskaaseen polttoöljyyn. LNG parantaa prosessiemme tehokkuutta ja pienentää tuotantomme hiilidioksidijalanjälkeä”, sanoo Finnsementin tuotantojohtaja Jussi Puustinen.

”Olemme kiitollisia, että Finnsementti valitsi nesteytetyn maakaasun tuotannon energiaksi. LNG:n monipuoliset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erilaisissa teollisuuden prosessisovelluksissa. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä monipuolisesti eri teollisuuden tarpeisiin Pohjois-Suomen Tornion Manga LNG-terminaalista. Pystymme palvelemaan Torniosta koko Perämerta ja Pohjois-Suomea ja -Ruotsia sekä -Norjan teollisuutta, kaivoksia, merenkulkua ja raskasta liikennettä, ” sanoo Skangas Oy:n myyntipäällikkö Jouni Bedda.

LNG:n avulla voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä myös teollisuudessa, energiantuotannossa ja raskaassa maantieliikenteessä. LNG:n käyttö öljyn sijaan vähentää merkittävästi hiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä. LNG:n käyttö mahdollistaa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön siirtymisen ilman lisäinvestointeja. LNG täyttää myös meriliikenteen rikkidirektiivin vaatimukset ja myös tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset.

Lue seuraavaksi