Uutiset

Kuljetuskalusto

FIMECC poisti 28 laivaa ja 300 rekkaa

FIMECC Prize -palkinnolla palkittiin SSAB:n johtaman tutkijaryhmän energiatehokkuutta parantava raudanvalmistusprosessi.

Kone- ja metalliteollisuuden strategisen huippuosaamisen keskittymän FIMECC Oy:n kasvu on huikeaa. Kone- ja metalliteollisuus on lisännyt tutkimus- ja kehitystoimintaansa FIMECC:n kautta 20 % vuodessa. Merkittävimpänä syynä tähän on teollisen internetin toteutuksen keskittäminen FIMECC:n uusiin ohjelmiin. Investoinnit kone- ja metalliteollisuuden digitalisointiin tuottavat erinomaisia tuloksia. Vuotuisella FIMECC Prize -palkinnolla palkittiin Alihankinta-messuilla 17.9.2014 pidetyssä FIMECC:n seitsemännessä vuosiseminaarissa SSAB:n johtaman tutkijaryhmän energiatehokkuutta parantava raudanvalmistusprosessi.

”EU:ssa ihmiset kuluttavat terästä keskimäärin kilon päivässä eli enemmän kuin leipää. Materiaalitehokkuuden merkittävä parannus saavutettiin FIMECC:n ELEMET-ohjelmassa, jossa saatoimme sitouttaa tutkijoita yliopistoista pidemmäksi aikaa. Kaikki voivat käyttää erikoisteräksiä hyvällä omallatunnolla, koska poistimme 28 laivan ja 300 rekan verran vuodessa materiaalikäyttöä. Nyt näitä materiaaleja ei louhita eikä kuljeteta, vaikka lopputuote on sama kuin ennenkin”, kertoo projektipäällikkö Timo Paananen SSAB:lta.

FIMECC Oy perustettiin vuonna 2008 ja sen jälkeen sekä Saksaan että Ruotsiin on perustettu vastaavat yrityslähtöisen kone- ja metallialan tutkimuksen organisaatiot. ”Uskomme luonnollisesti, että muissa maissa on kuunneltu, miten tyytyväisiä alamme toimijat ovat toimintamalliimme. Digitalisointi on nyt meillä täydessä vauhdissa”, toteaa FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Lisää vauhtia ja voimaa innovointiin

FIMECC-hankkeet ovat panostusta innovaatioprosessin alkupäähän, joka pohjustaa yritysten tuotekehitysprojekteja ja uusien yritysten syntyä. FIMECC:n tavoite on toimintatapojen kehittäminen ja erityisesti läpimenoajan lyhentäminen tuotekehitys- ja toimitusprojekteissa. Tuotekehitysprojektien laatu ja vaikuttavuus kehittyvät ottamalla tuotekehitysprosesseissa käyttöön FIMECC-hankkeissa luotua osaamista ja menetelmiä. FIMECC on saanut yli 60 miljoonan euron vuotuiseen ohjelmakantaansa keskimäärin 58 % julkista rahoitusta Suomen valtion eri rahoituslähteistä, pääosin Tekesistä.

Lue seuraavaksi