Uutiset

Kuljetuskalusto

EU haluaa tehostaa ajopiirturien käyttöä

Ajopiirturijärjestelmän tehostamista perustellaan lukuisilla havaituilla sosiaalisääntöjen rikkomisilla EU:n alueella. Tarkastetuissa ajoneuvoissa noin neljänneksessä on havaittu ajopiirturisäännösten rikkomuksia. Näistä yleisimpiä ovat ajopiirturin käsittelyyn liittyvät rikkomukset ja ajoneuvon kuljettaminen ilman voimassaolevaa korttia.

Asetusluonnos sisältää myös ehdotuksia ajo- ja kuljettajakortin yhdistämisestä. Tämän toimenpiteen odotetaan lisäävän järjestelmän turvallisuutta, sillä korttien yhdistämisen uskotaan vähentävän kuljettajien halukkuutta käyttää ajokorttiaan petollisiin tarkoituksiin.

Samaan aikaan ehdotuksen kanssa on annettu komission tiedonanto digitaalisista ajopiirtureista. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on, että EU:ssa otettaisiin käyttöön etätiedonvälitys ajopiirtureiden valvonnassa. Tavoitteena on, että tallennuslaitteet voivat viestiä valvonta­viranomaisen kanssa, kun ajoneuvo vielä liikkuu.

Tarkoituksena on helpottaa valvontaviranomaisten tienvarsitarkastuksia ja tarjota viranomaisille ennakkokäsitys sääntöjen noudattamisesta jo ennen auton pysäyttämistä tarkastusta varten. Säännöksiä noudattavat yritykset välttävät siten tarpeettomat tienvarsitarkastukset. Tiedonvälitys toteutetaan tallennuslaitteeseen ainoastaan valvontaviranomaisten sitä pyytäessä.

Lue seuraavaksi