Uutiset

Kuljetuskalusto

Erillissopimuksella joustoa sairaaloissa tarvittavien kaasujen kuljettamiseen

Säiliöyhdistelmä

Valtioneuvosto on antanut uusia asetuksia, joilla saatetaan voimaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevia erillissopimuksia poikkeusolojen aikana.

Kyseisillä sopimuksilla varmistetaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen. Tarkoituksena on myös varmistaa, etteivät kuljetusmääräyksiin liittyvät määräaikaistarkastukset rajoita esimerkiksi sairaaloissa tarvittavien kaasujen saatavuutta.

Erillissopimukset (M326, M327 ja RID 4/2020) sallivat, että voimassaolevat koronatilanteen aikana umpeutuvat paineastioiden, UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaiset tarkastukset pysyisivät poikkeuksellisesti voimassa poikkeusjärjestelyin Suomessa ja muissa erillissopimuksen allekirjoittaneissa maissa.

Erillissopimuksia voidaan soveltaa tie- ja rautatieliikenteen kuljetuksiin, joiden kautta suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksista tapahtuu.

Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut erillissopimukset 14.4.2020.

Valtioneuvosto päätti erillissopimusten voimaansaattamisesta asetuksilla 16.4.2020. Erillissopimuksia koskevat asetukset tulevat voimaan 17.4.2020.