Uutiset

Kuljetuskalusto

Ennätyksellinen kelirikko piinaa Lappia

Lapin soratiestöllä on tänä keväänä pahin kelirikko vuosiin. Vaikean pintakelirikon aiheuttaa muun muassa se, että viime syksyn sateet kyllästyttivät tiet vedellä ja nyt runkojen sulaminen on hidasta. Myös vuorotellen tapahtunut pintojen sulaminen ja vettyminen vaikeutti tilannetta. Lisäksi viime syksyn lopulla jäivät talvipohjat paikoin huonoiksi, kun viimeinen jäätyminen tapahtui nopeasti.

Pika-apuna teiden kantavuuden parantamiseksi ajetaan kelirikon vaivaamille pahimmille tieosuuksille mursketta. Kaikille sorateille ei sitä välttämättä voida kuitenkaan ajaa heikon kantavuuden takia. Tämä viikko on ollut sateeton ja sorateiden pinnat ovat osittain kuivuneet. Joitakin teitä on päästy tasaamaan kevyemmällä kalustolla lanaamalla.

Tällä viikolla ennustetut lumi-, räntä- ja vesisateet huonontavat taas tilannetta. Ensi viikolle ennustetut yöpakkaset puolestaan helpottaisivat hiukan tilannetta. Lapin ELY-keskus pyytää tienkäyttäjiltä malttia sorateillä liikkumisessa.

”Kunnostamme sorateitä heti, kun se on olosuhteiden mukaan mahdollista”, kerrotaan ELY-keskuksesta.

Olemme asettaneet 12 tonnin painorajoituksia 1 016 tiekilometrille, joista 730 kilometriä on soratietä.


Katso tästä ajantasainen liikennetilanne! 


Lue seuraavaksi