Uutiset

Kuljetuskalusto

Enemmän kuin säiliökorjaamo

Näyttääkö tutulta? Säiliöiden elinkaari on usein muuta kuljetuskalustoa pidempi. Tämäkin alkujaan Kuljetus Auvisen Outlaw-Mercedeksen päällä ollut hyväkuntoinen säiliö asennetaan vielä uudelle alustalle.

Tank Pro Oy aloitti toimintansa Seinäjoella keväällä 2014. Kymmenen säiliöajoneuvojen parissa vuosia työskennellyttä ammattilaista perustivat yrityksen tarjoamaan säiliöajoneuvojen korjaus-, muutos- ja huoltopalveluita. Kahden ja puolen vuoden takainen päätös Tank Pro:n perustamisesta on ollut oikea, sillä alusta asti sen palveluille on ollut kova kysyntä.

”Kymmenen hengen porukalla tultiin tyhjään halliin ja aloitettiin asiakkaitten ja työkalujen hankkiminen. Molempia saatiin aika nopealla tahdilla ja nyt on palkattu jo yksi työtekijäkin osakkaiden lisäksi”, Tank Pro:n toimitusjohtaja Janne Pitkänen kertaa yrityksen alkuvaiheita. Hänen mukaansa nykyinen omistuspohja mahdollistaa nopean päätöksenteon: ”Kahvipöydän ääressä istuvat kaikki omistajat kerralla, eikä päätöksiä tarvitse odotella.”

Erikoisalana säiliöt

Janne Pitkäsen mukaan Tank Pro on ennen muuta painesäiliöiden osaaja. ”Alustan vaihdot, muutostyöt ja vauriokorjaukset ovat meidän erikoisosaamisaluetta. Niihin liittyy usein kompressoriasennuksia ja putkistotöitä sekä maalaamista”, Pitkänen kertoo. Tank Pro:lla on valmius myös valmistaa jauhemaisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja painesäiliöitä alumiinista.

Kokonaan uusia säiliöitä Tank Pro ei tällä hetkellä valmista. ”Uutta yksikköä hankkivalle asiakkaalle on tarjolla italialainen O.ME.P.S., jonka valtuutettu edustaja Tank Pro on”, Pitkänen jatkaa. Säiliöajoneuvoihin erikoistumalla Tank Pro:lla halutaan pitää osaamisen taso ja siten palvelun laatu korkealla.

Alustan vaihdot ovat merkittävä osa Tank Pro:n toimintaa. Kompressori on välttämätön kuorman purkamisessa. Sen asentaminen vaatii auton alustasta oman tilansa, jota tässä tapauksessa on kohtuullisesti käytettävissä. Toisin on puoliperävaunun vetoautoissa.

Jauhemaisten aineiden säiliökuljetuksissa oleellisena toimilaitteena autoissa on ilmakompressori, jolla tuotetaan kuorman purkamisessa tarvittava paineilma. Tank Pro myy ja asentaa Blackmer Mouvex, Ghh Rand, RTI ja Credo Teknik -kompressoreita. Luonnollisesti myös varaosat kompressoreihin hoituvat Tank Pro:lta.

Työn alla hinausauto?

Tehdään Tank Pro:lla toki muutakin kuin vain säiliöihin liittyvää työtä. Onkin pienoinen hämmästelyn paikka, kun korjaamon puolella on työn alla alustan vaihto hinausautoon! Uuden alustan rungon takaosa kokee asianmukaiset muutokset ja liukulavaankin lisätään hieman pituutta. ”Kapasiteetin ja kysynnän mukaan otamme työn alle muitakin kuin säiliöajoneuvoja”, toteaa Janne Pitkänen hämmentyneelle toimittajalle.

Yritysmaailmassa verkottumisella on yhä tärkeämpi rooli. Tank Pro:lla on alusta alkaen luotu esimerkiksi alihankintaan liittyviä kumppanuuksia. ” Erikoistumistamme palvelee sekin, että teemme alihankintana hitsaustyötä toisille yrityksille. Toisaalta itse ostamme koneistuspalveluita paikalliselta koneistusalan yritykseltä ja ajoneuvotekniikkaan liittyvät varaosat täkäläisiltä raskaan kaluston varaosaliikkeiltä”, kertoo Pitkänen.

Omassa varaosavarastoinnissa Tank Pro:lla pääpaino on säiliörakenteissa käytettävissä osissa. Tiivisteitä, venttiileitä ja muita tarvittavia komponentteja pidetään varastossa mahdollisimman kattavasti käytännössä kaikkien valmistajien tuotteisiin. ”Onneksi monet osista käyvät useamman valmistajan tuotteisiin, mikä helpottaa varaosahallintaa”, Janne Pitkänen kertoo.

Muutostöiden kysyntä jatkuu

Tank Pron:n maalaamossa odottaa uutta pintaa perävaunun alusta, johon on lisätty akseli. Akseleiden lisäyksiä tehdään jatkuvasti.

Tank Pro:lle asiakkaat tulevat ympäri Suomen, osin myös Ruotsista. ”Kauempaa tulevat asiakkaamme tarvitsevat juuri säiliöihin liittyvää osaamistamme. Tavanomaisemmille perävaunuihin tehtäville korjaus- ja huoltotöille on osaavia tekijöitä monesti asiakasta lähempänäkin. Toisaalta me teemme niitä töitä lähialueen liikennöitsijöille kaikenlaisiin perävaunuihin”, Janne Pitkänen kertoo.

Janne Pitkänen näkee Tank Pro:n tulevaisuuden valoisana. ”Säiliöajoneuvojen elinkaari on ehkä muita ajoneuvoja pidempi. Se tarkoittaa sitä, että vanhan kunnostaminen ja muuttaminen on usein varteenotettava vaihtoehto uudelle. Meillä se näkyy siinä, että edelleen teemme muutoksia suurempia painoja silmällä pitäen”, Pitkänen toteaa ja jatkaa: ”Myös Ruotsissa näyttää heräävän kiinnostusta palveluitamme kohtaan.”

Lue seuraavaksi