Uutiset

Kuljetuskalusto

Ekokuljetuksesta konserni

Ekokuljetus JNH Oy, Finells Transport Ab ja Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n Kokkolan liiketoiminta liittyivät 1.9. toteutetulla yrityskaupalla yhteen. Yhtiöt muodostavat jatkossa toisiaan hyvin sekä maantieteellisesti että palvelutarjonnaltaan täydentävän ympäristöpalvelukonsernin. Sponsor Capital Oy:n hallinnoima pääomarahasto tulee konserniin uudeksi omistajaksi yhdessä perustajayrittäjien kanssa. Tavoitteena yhdessä jatkaa kasvua ja kehittää kierrätystoimialaa.

Järjestelyn myötä Suomeen syntyy uusi ympäristöpalvelukonserni, jonka liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja jolla on 55 työntekijää. Ekokuljetus, Finells Transport ja Pohjanmaan Hyötykäyttö ovat vahvoja alueellisia jätehuoltoa, kierrätystä, lokapalveluita ja vaihtolavapalveluita harjoittavia yrityksiä, joiden maantieteellinen painopiste on Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Uudella konsernilla on jatkossa kyky vastata kaikista jätehuollon palveluista aina kuljetuksesta materiaalien hyötykäyttöön. Yhtiön perustajaosakkaat kiittävät sitoutunutta henkilökuntaa vahvasta työpanoksesta suomalaisen kiertotalouden edistämiseksi.

”Jatkossa tulemme tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia ja kattavampia palveluita kustannustehokkaasti. Muodostuva konserni kykenee tarjoamaan kaikki asiakkaiden tarvitsemat jätehuollon palvelut ja lisäksi huolehtimaan jätteiden jatkokäsittelystä hyötykäytettäväksi. Tavoitteenamme on jatkossakin toteuttaa merkittäviä kasvuinvestointeja”, toteaa Ekokuljetuksen toimitusjohtaja Petri Niemelä.

”Toisiaan täydentävät ja hienosti menestyneet yritykset sopivat liiketoimintansa puolesta hyvin yhteen ja muodostavat yhdessä entistä vahvemman paikallisen kiertotalouden toimijan. Jätelainsäädännön muuttuessa alalla tarvitaan jatkossa suuremmat resurssit hyvien palveluiden takaamiseksi, Finells Transportin toimitusjohtaja Robert Finell toteaa.

Sponsor Capital Oy:n osakas Matti Virolainen näkee järjestelyssä muodostettavan konsernin vahvana toimijana mielenkiintoisessa ja kehittyvässä ympäristöpalveluiden markkinassa.

”Uuden konsernin muodostavat yhtiöt ovat tehneet pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi töitä kotimaisen kiertotalouden parissa. Jatkossa toimintaa tullaan kehittämään nykyvahvuuksien eli jätteenkuljetuksen ja materiaalien käsittelyn pohjalta. Toimialan pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat lupaavat, kun jätteiden kierrätystavoitteita yhteiskunnassa kiristetään”, toteaa Sponsor Capital Oy:n osakas Matti Virolainen

”Nykyinen ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta on keskeisessä roolissa tulevaisuuden kasvun rakentamisessa. Vahva henkilökunta ja järjestelyn myötä laajeneva palveluvalikoima takaa entistä laadukkaamman asiakaspalvelun. Lisäksi järjestely tukee kiertotaloutta, sillä yhteenliittymällä saavutetaan pienenevä hiilijalanjälki. Samalla jo entisestään korkea alueellinen jätteiden kierrätysaste nousee edelleen”, toteaa Pohjanmaan Hyötykäytön perustaja ja Ekokuljetuksen osakas Veli-Matti Jylhä.

Lue seuraavaksi