Uutiset

Kuljetuskalusto

Ekerille palkinto kestävän kehityksen työstä

Daniel Asplund Ekeri

Ekeri sai torstaina 29. syyskuuta järjestetyssä Concordian kestävän kehityksen inspiraatioseminaarissa Pietarsaaren seudun kestävän kehityksen palkinnon työstään ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kestävän kehityksen palkinto jaettiin seudulla.

Palkinnon perusteluissa Ekeri nostettiin esille alan edelläkävijänä kestävään kehitykseen sitoutumisestaan. Yhtiön ilmastoneutraali tehdas on esikuva sekä alueellisesti että Pohjoismaissa.

Ilmastoneutraali tehdas

Ekerin kestävän kehityksen työ ulottuu 1980-luvulle, jolloin ensimmäiset tavoitteet asetettiin, mutta viimeisin tavoite ilmastoneutraalista tehtaasta oli erityisen kunnianhimoinen sitoumus.

Ilmastoneutraalin tehtaan eteen tehty työ alkoi vuonna 2007, kun Ekeri siirtyi hakelämmitykseen. Viime vuosina Ekeri on onnistunut vähentämään sähkön- ja polttoaineenkulutustaan ja siirtynyt käyttämään vain vihreää sähköä.

Ekeri on saanut päätökseen The Greenhouse Gas Protocolin (GHG) mukaisen arviointiprosessin, maailman laajimmin käytetyn standardin kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja raportoinnissa, voidakseen arvioida päästöjään paremmin. Käyttämällä GHG-protokollaa työkaluna yhtiössä on ryhdytty tarvittaviin toimiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kompensoimiseksi. Ekeri on siten yksi sekä seudun että toimialan ensimmäisistä yrityksistä, joka voi olla ylpeä ilmastoneutraalista tuotannostaan.

Työ jatkuu

Ekeri jatkaa työtään ympäristöystävällisemmän kuljetusalan puolesta tarjoamalla joustavia, ilmastoviisaita ja kestäviä kuljetusratkaisuja. Kuljetusyksiköiden viimeisin lisäys, High Capacity Transport Module 16, on hyvä esimerkki tästä. Module 16:n ja muiden vastaavien suuren kapasiteetin kuljetusratkaisujen avulla kuljetusalan ilmastovaikutukset pienenevät.

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia on ryhtynyt jakamaan uutta alueellista kestävän kehityksen palkintoa inspiroidakseen, sitouttaakseen sekä palkitakseen hyviä esimerkkejä seudulla eri tasoilla tehtävästä kestävän kehityksen työstä. Kestävän kehityksen palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, yritykselle, yhteisölle, organisaatiolle tai kunta-aloitteelle.

Seudun asukkaille annettiin mahdollisuus asettaa palkinnonsaajia ehdolle eri kategorioihin.Lue seuraavaksi