Uutiset

Kuljetuskalusto

CharterWay-vuokrakonseptilla joustavuutta kuljetustoimintaan

Daimler AG lanseerasi 1990-luvun alussa CharterWay-konseptinsa, jota Veho Group on hoitanut Suomessa vuodesta 2011 lähtien.  CharterWay tarjoaa palveluita ja liikkuvuusratkaisuja Mercedes-Benzin hyötyajoneuvojen hankintaan, huoltoon ja hallintaan. CharterWay-konseptilla on runsaasti vahvuuksia, joista eräs merkittävimmistä on menetelmän joustavuus, jonka avulla yrittäjä voi tasata ruuhkahuippuja tai hoitaa lyhytaikaisempia velvoitteita.

Tuotepäällikkö Jani Nuppola on erittäin tyytyväinen CharterWay Rentin suosion kasvuun maassamme. Yksikön liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 30 prosenttia ja ajoneuvokaluston määrä on kasvanut nopeasti jo yli 150 kappaleeseen. ”CharterWay-kaluston koostumus muokkaantuu tarkoin asiakastoivomusten mukaan ja pystymme nopeasti reagoimaan alan muutoksiin valikoimassamme. Tällä hetkellä rivistöömme kuuluu noin 80 erityyppistä kuorma-autoa, yli 50 pakettiautoa sekä 15 linja-autoa”, kertoo Nuppola. Myös ajoneuvojen monipuolisuus kertoo palvelun tasosta, sillä valikoimassa on niin pikkubusseja, esteettömiä linja-autoja, yli 50 henkilön busseja, konttiautoja, vetureita, maansiirtoautoja, kylmäkuljetusautoja sekä puuautoja.

Joustavuutta kautta maan

CharterWayn monipuoliset palvelut ovat saatavissa Veho Groupin kattavan verkoston kautta maanlaajuisesti. ”Haluamme turvata asiakkaidemme liikkuvuuden ja tarvittaessa siirrämme kalustoa nopeastikin sinne missä niitä tarvitaan. Takaamme, että palvelun taso on vehomaisen korkea kaikilla paikkakunnilla”, lupaa Nuppola. Nuppola kertoo myös, että tällä hetkellä CharterWay-sopimukset ovat hyvin asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja joustavia.  ”Ymmärrämme, että nopeutuneessa maailmanmenossa tilanteet vaihtelevat hyvinkin vauhdikkaasti. Välillä ajoneuvon tarvetta voi olla vuorokaudeksi, mutta yhtä hyvin joku tarvitsee autoa yli vuodeksi. Sovimme jokaiselle parhaiten sopivan ratkaisun, jolla asiakas pystyy ennakoimaan taloudelliset kulunsa tarkasti kauas eteenpäin”, tiivistää Nuppola. Varsinaisiksi kuluiksi yrittäjälle jäävät vain polttoaine- sekä kuljettajan palkkakustannukset ja CharterWayn kautta hoituvat niin verot, vakuutukset, rengaskulumat, sijaisautotarpeet kuin huoltomaksut.

Vuokraamisen merkitys kasvamassa

Jani Nuppola näkee vuokrauksen osuuden kuljetusalalla kasvavan tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi. ”Keski-Euroopassa vuokraus on ollut jatkuvassa kasvussa ja sama suuntaus on nähtävissä myös meidän markkinoillamme. Myös talouden haastavasta tilanteesta johtuva yleinen epävarmuus puoltaa vuokrauksen kannattavuutta”, näkee Nuppola. ”Kaikessa toiminnassa vaaditaan yhä enemmän tehokkuutta ja kannattavuustekijät on otettava tarkoin huomioon. Tässä suhteessa CharterWay tarjoaa riskittömän, joustavan ja taloudellisesti ennakoitavissa olevan vaihtoehdon, joka vapauttaa myös pääomaa sinne missä sitä eniten kaivataan”, tiivistää Nuppola.

Citanista Arocsiin

Myyntipäällikkö Ari Mölsä kertoo Charter Way Rentin valikoiman olevan nyt huippuiskussa. ”Meillä on sopivaa kalustoa niin yksityisyrittäjille kuin suuryrityksille ja autoja löytyy jokaiseen tarpeeseen. Suosiotaan ovat kasvattaneet varsinkin maansiirtoautot sekä jakeluautot, joissa varsinkin B-kortilla ajettavien ns. pullakorien kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti”, kertoo Mölsä. Vankan asiantuntemuksensa avulla CharterWayn henkilökunta osaa neuvoa mitä ajoneuvoja kannattaa eri tehtävissä käyttää. ”Suomalaiset käyttävät ajotehtävissä usein mieluummin luokkaa liian isoa ajoneuvoa. Osoitettuamme millaisia säästöjä voidaan saavuttaa pienemmillä ja taloudellisimmilla ajoneuvoilla, on moni asiakas ollut jälkikäteen erittäin tyytyväinen suositukseemme”, jatkaa Mölsä. CharterWayn vahvuutena on myös palvelun nopeus, sillä Mölsä lupaa, että sopiva ajoneuvo saadaan asiakkaan käyttöön viimeistään seuraavana työpäivänä.

Lue seuraavaksi