Uutiset

Kuljetuskalusto

Ammattina ohjaamot

Puutavaranosturiin asennetaan ohjaamo entistä useammin, mikä lisää työskentelyn mukavuutta tuoden mukanaan myös turvallisuutta parantavia seikkoja.

”Ohjaamon ansiosta kuljettajalla on aina lämmin ja kuiva työskentelypaikka, joka antaa myös suojaa mahdollisessa kuormauksen aikana sattuvassa onnettomuustilanteessa”, valistaa NTcab Oy:n toimitusjohtaja Esa Pätsi ohjaamoiden tuomasta turvasta.

Nivalassa kohta kolmen vuosikymmenen ajan toiminut NTcab on keskittynyt työkoneteollisuuden tarpeisiin ohjaamoiden suunnitteluun ja valmistukseen. Yrityksen asiakaskunta koostuu enimmäkseen suomalaisista valmistajista, joiden tuotantolinjoilla kootaan puutavaranostureiden ohella muun muassa metsäkoneita, satamanostureita, maarakennuskalustoa sekä kaivosteollisuudessa käytettäviä koneita ja laitteita. Suomen ohella myös vientimarkkinat lähinnä Ruotsissa ja muualla Euroopassa ovat pohjalaisyritykselle kasvava työllisyydentuojia.

”Alansa erikoisosaajista koostuvan asiakaskuntamme markkina-alueet ovat hyvin laajat, joten ohjaamomme päätyvät usein ulkomaisille loppukäyttäjille”, muistuttaa Pätsi, jonka mukaan työkonevalmistajat ovat monin paikoin ulkoistaneet ohjaamotuotantonsa.

Pätsin luotsaama yritys tekee asiakkaidensa kanssa hyvin kiinteää ja pitkäjänteistä yhteistyötä, joka voi koostua ohjaamon valmistuksesta valmiiden piirustusten mukaan, mutta toisaalta työ voi alkaa myös perustason suunnittelusta, josta esimerkkinä Pätsi mainitsee ruotsalaisen metsäkoneen ohjaamon.

”Ennen suunnittelua saimme käyttöömme vain muutamia kriittisiä mittoja, joiden perusteella aloitimme suunnittelutyön. Ensimmäinen ohjaamo asennettiin koneeseen jo kuuden kuukauden kuluttua, mikä mielestäni kertoo varsin tehokkaasta tuotekehityksestä ja suunnittelusta”, summaa Pätsi, jonka luotsaaman yrityksen tuotteiden jalostusarvo on usein hyvin korkea.

”Monesti rakennamme ja kokoamme ohjaamon asennusvalmiiksi kokonaisuudeksi, joskin osa tuotteistamme päätyy asiakkaiden tuotantolinjalle aihioina, joiden loppukokoonpano hoituu yhdessä koneen muun varustelun yhteydessä”.

Henkilöstö avainasemassa

Nivalan maaperään juurensa kiinteästi sitonut NTcab toteutti vastikään historiansa merkittävimmän investoinnin.

”Uudet toimitilat takaavat tehokkaan ja kilpailukyisen ohjaamotuotannon kauas tulevaisuuteen”, vakuuttaa Pätsi, jonka mukaan muutto Nivalasta muualle Suomeen tai edullisemman työvoiman maihin ei ole ollut pohdinnan arvoinen seikka missään vaiheessa. Tuotannon tai tuotteen aloituskustannus on valmistusmaasta riippumatta korkea. Suomessa, tutulla paikkakunnalla toimiva ja tehokkaan tuotantolinjan kanssa toimiva yritys on Pätsin mukaan erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto myös kilpaillulla konevalmistusmarkkinoilla.

”Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Nivala on meille paras toimipaikka, koska täällä työntekijät arvostavat paitsi toisiaan, myös tekemäänsä työtä. Noin 40 työntekijästä koostuva henkilöstömme kokee tekevänsä arvokasta työtä, mikä taasen edesauttaa asiakkaidemme palvelussa niin tuotekehityksen, tuotannon kuin jälkimarkkinoinninkin aikana, kiittelee Pätsi.

Kukaan ei ole kuitenkaan seppä vielä syntyessään, minkä vuoksi uusien osaajien koulutus on erittäin merkittävä seikka tulevaisuuden työvoimatarpeen täyttämiseksi. Pätsi kiitteleekin paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä niin tuotekehityksessä kuin opiskelijoiden koulutuksessakin. Pätsin mukaan koulutus on merkittävässä roolissa myös henkilöstön parsissa, sillä työntekijöiden osaamistasoa pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella.

NTcab on tuotannossaan hyvin omavarainen, joskin alihankintaan turvaudutaan monessa erikoisosaamista tai erikoiskalustoa vaativassa työvaiheessa.

”Naapurustossamme on runsaasti metallintyöstöä ja pinnoitusta tarjoavia yrityksiä, joiden palveluiden käyttö on sijainnin puolesta vaivatonta”, jatkaa Pätsi paikkakunnan valintaan vaikuttaneiden tekijöiden listaa.

Lyhyt historia – pitkä kehityskaari

Puutavaranostureihin asennettujen ohjaamoiden lyhyt historia ulottuu Suomessa 1990-luvun alkupuolelle. Ensimmäinen Nivalassa valmistettu, varsin kulmikas ohjaamo asennettiin nosturiin vuonna 1992 ja jo parin vuoden kuluttua markkinoille tuotiin aikaisempaa pyöreämpi ja tilavampi ohjaamo. Nosturin ja ohjaamon sijainti auton takapäässä on Suomessa vallitsevien keliolosuhteiden vuoksi erittäin huono. Vesi, loska ja lumi yhdessä hiekan ja suolan kanssa on yhdistelmä, joka jättää jälkensä rautaan ja sähkölaitteisiin. Ohjaamoiden korroosionkesto parani huomattavasti, kun ohjaamon materiaaliksi otettiin teräksen sijasta rosteri vuonna 2005.

Seuraavana vuonna markkinoille talutettiin kaksiovinen malli ja kuljettajien mukavuuden lisäämiseksi katolle lisättiin viilennin vuonna 2006. Hakkurikäytön lisääntyminen toi esiin tarpeita entistä tilavammasta ohjaamosta, joka esiteltiin jo seuraavana vuonna. Ohjaamoiden tuotekehityskaaressa on vielä mittaa, sillä hyvin valmiilta tuotteelta vaikuttanut ohjaamo koki viime vuonna varsin huomattavan uudistumisen. Uudella rakenteella ja alumiinin käytön lisäämisellä ohjaamon painoa saatiin pudotettua 200 kilon verran, mikä on huomattavan paljon noin 500 kilon ohjaamossa.

”Teräksen vaihtuminen alumiiniin sai aikaan 100 kilon säästön, toinen 100 kiloa säästettiin integroimalla hissi kiinteäksi osaksi ohjaamoa”, valaisee Pätsi keveyttä tuovia patentoituja ratkaisuja.

Integroidun hissin ansiosta ohjaamo voidaan sijoittaa nyt lähemmäs nosturin keskilinjaa, mikä vähentää edelleen nosturiin ja auton runkoon kohdistuvia voimia ja rasituksia, koska vipuvarsi-ilmiö on aikaisempaa pienempi. Ohjaamon sijoittaminen lähemmäs nosturia pienentää myös ohjaamon tekemää pyörähdyssädettä, mikä lisää työskentelymukavuutta entisestään. Integroidun hissin ansiosta ohjaamon oikeasta sivuikkunasta avautuu täysin esteetön näkymä nostettaessa ohjaamo työskentelykorkeuteen.

Pätsin mukaan Nivalassa jatketaan edelleen ohjaamoiden tuotekehitystä, jonka myötä markkinoilla tullaan jatkossakin näkemään suomalaisia, ominaisuuksiltaan ensiluokkaisia ohjaamoita erilaisiin työkoneisiin ja laitteisiin.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi