Uutiset

Kuljetuskalusto

Älyliikenteen testausalue Rajamäelle

Työtehoseura aloittaa älyliikenteen testiympäristön rakentamisen Nurmijärven Rajamäelle. Testiympäristö tulee kattamaan laaja-alaisesti älyliikenteen ja liikennepalvelujen todellista tieliikennettä edellyttävät testaustarpeet. Testiympäristöä tullaan käyttämään automaattisen ja semi-automaattisen liikenteen koeajon, liikennepalvelujen, digitekniikan sekä liikenneinfran testialueena. Testiympäristö tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille mahdollisuuden älyliikenteen (myös automaattisten ajoneuvojen) testaamiseen suljetulla rata-alueella, taajamanomaisella ”katuverkolla” ja rajoitetussa ja valvotussa tieliikenteessä. Testausympäristö tulee tarjoamaan myös kattavat tilat ja tekniset resurssit testaamisen edellyttämiin tukipalveluihin sekä kehitystyöhön.

Liikenteen digitalisaation ja liikennepalvelujen (MaaS) testikäyttöä tulevat palvelemaan testausympäristöön rakennettavat kommunikaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmät, mukaan lukien etävalvontaan tarvittava teknologia. Erityislaatuisen testausympäristöstä tekee sen sijainti vaihtelevien keliolosuhteiden Etelä-Suomessa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä satamia. Lisäksi testausympäristö on tarkoitettu myös raskaan liikenteen ja joukkoliikenteen palvelujen testaamiseen.

Testiympäristöön olennaisesti liittyvänä palveluna toteutetaan testikäyttöön soveltuvan ajoneuvokaluston varustaminen siten, että se palvelee ohjelmistojen, sensoritekniikan ja automaation alustana. Näin mahdollistetaan testaustoiminta myös pienemmille organisaatioille ja yrityksille, joilla ei ole omaa ajoneuvokalustoa käytettävissä.

Aivan uutena osa-alueena tullaan toteuttamaan osittain automaattisen liikenteen ja etäohjaukseen perustuvan kuljettajakoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen testiympäristöä hyödyntäen. Tällainen ammattikuljettajien koulutusohjelma on maailmanlaajuisestikin ainutkertainen.

Tämä Työtehoseuran testiympäristöprojekti toteutetaan osittain TEKES:n tukemana ja on osa projektikokonaisuutta, johon kuuluvat VTT:n Tampere Testbed projekti sekä Tieto Oyj:n palvelukehitysprojekti.

Projektin toteutuksessa yhteistyökumppaneina ja asiantuntijoina toimivat muun muassa VTT, Tieto Oyj, HERE, Taipale Telematics, Tampereen kaupunki, TraFi ja Nomowok Oy.

Lue seuraavaksi