Uutiset

Kuljetuskalusto

Älykkäät turvallisuusjärjestelmät minimoivat riskin

Enemmän ajoneuvoja teillä, liikennevirtojen nopeutuminen ja häiritsevän informaation virta ovat merkittäviä haasteita niin hyötyajoneuvojen kuin henkilöautojenkin kuljettajille. Toisaalta kuljettajilla ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin ollut yhtä hyviä edellytyksiä ajaa turvallisesti. Henkilö- ja kuorma-autojen uudet aktiiviset turvallisuusjärjestelmät helpottavat tapaturmien ja onnettomuuksien välttämistä huomattavasti.

Koko EU:n alueella astui marraskuussa 2015 voimaan laki, jonka mukaan uudet kaksi- ja kolmiakseliset raskaat kuorma-autot on varustettava automaattisella hätäjarrutustoiminnolla. Tavoitteena on vähentää onnettomuuksia, joissa kuorma-auto törmää edellä olevan ajoneuvon perään. Tämä kattaa noin viidenneksen kaikista liikenneonnettomuuksista, joissa on mukana kuorma-autoja.

Tällä hetkellä laki edellyttää, että hätäjarrutusjärjestelmä vähentää kuorma-auton nopeutta 10 km/h. Ensi vuonna vaatimus on 20 km/h.
“Vaatimusten tiukentuminen on hyvä asia, mutta mielestäni lainsäädäntö saisi olla vieläkin tiukempi. Jos vauhtia on 80 km/h hätäjarrutusjärjestelmän kytkeytyessä päälle ja edellä oleva ajoneuvo on paikallaan, nopeutta olisi vähennettävä huomattavasti enemmän kuin 20 km/h kovan törmäyksen välttämiseksi”, toteaa Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl Johan Almqvist.
Volvo Trucks on kehittänyt järjestelmän, joka täyttää kirkkaasti niin nykyisen kuin tulevankin lainsäädännön vaatimukset. Tämän vuonna 2012 julkistetun järjestelmän keskeinen tehtävä on varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta.
“Tämä riittää usein siihen, että kuljettaja ehtii arvioida tilanteen pikaisesti ja välttää onnettomuuden”, Almqvist kertoo.

Hätäjarru kytketään päälle vain, jos se on välttämätöntä, ja se tapahtuu erittäin nopeasti. Jarrutusnopeus – tarkemmin ilmaistuna hidastuvuus – on noin 7 m/s2 , joka on samaa luokkaa monien henkilöautojen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 80 km/h:n nopeudella ajava kuorma-auto saadaan pysähdyksiin noin 40 metrin matkalla.

Järjestelmä tarkkailee edellä olevia ajoneuvoja kamera- ja tutkateknologiaa hyödyntämällä ja toimii riippumatta siitä, onko keli aurinkoinen, sumuinen tai pimeä. Törmäysvaaran ilmetessä kuljettaja saa varoituksen valo- ja äänimerkein, joiden voimakkuus yltyy asteittain. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen, kuorma-auto aloittaa jarruttamisen pehmeästi. Jos kuljettaja ei edelleenkään reagoi, hätäjarru kytkeytyy päälle, kunnes ajoneuvo pysähtyy kokonaan. Jos kuljettaja ei ole kääntänyt ohjauspyörää tai reagoinut muulla tavoin viiden sekunnin kuluttua tästä, käsijarru kytkeytyy automaattisesti päälle. Näin estetään kuorma-auton rullaaminen siltä varalta, että kuljettaja on tajuton tai sokkitilassa.

Kun hätäjarru kytkeytyy päälle, vilkkuvat jarruvalot varoittavat takana ajavia. Kun nopeus laskee viiteen kilometriin tunnissa, myös hätävaroitusvilkut kytketään päälle. Volvon järjestelmä toimii myös mutkaisilla teillä, ja se erottaa tienreunan suojakaiteet todellisista esteistä, kuten ajoneuvoista (myös moottoripyöristä). Jotta järjestelmää voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, on huolehdittava siitä, että ABS-jarrut ja muut tarvittavat järjestelmät ovat aktivoituna sekä kuorma-autossa että perävaunussa.

Koska hätäjarruja koskeva lainsäädäntö on vasta hiljattain astunut voimaan, myönteiset vaikutukset onnettomuustilastoissa näkyvät vasta tuonnempana. Volvo Trucks on kuitenkin vakuuttunut hätäjarrutusjärjestelmän ja muiden aktiivisten turvallisuusjärjestelmien hyödyistä.
“Aktiiviset turvallisuusjärjestelmämme ovat osa kokonaisvaltaista ratkaisua, joka selvästi pienentää riskejä liikenteessä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologia ei yksin riitä. Turvallinen liikenneympäristö edellyttää aktiivista osallistumista kaikilta tienkäyttäjiltä. Kokenut, valpas kuljettaja, joka ohjaa ajoneuvoaan vastuullisesti, on edelleen paras keino välttää onnettomuuksia”, Almqvist päättää.

www.volvotrucks.fi

Lue seuraavaksi