Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajaminen vaatii kuljettajalta enemmän

Ajoneuvotekniikan nopeasta kehittymisestä huolimatta yhteiskunnassa tarvitaan edelleen osaavia ja ammattitaitoisia ammattikuljettajia, joiden kouluttamisen ja kouluttautumisen merkitys korostuu alati. Tekniikka kehittyy, mutta tekniikan oikea hyödyntäminen vaatii perehtymistä.

Ammattipätevyyskouluttajista ja niiden ympärillä toimivista sidosryhmistä koostuvan Ammattipätevyyskouluttajat ry:n jäsenistö kokoontui jälleen yhteen saliin keväisen koulutuspäivän muodossa. Tiiviin ja informatiivisen päivän aikana pohdittiin ammattipätevyyskoulutuksen nykytilaa, joskin samalla luotiin myös silmäys kuljetusalan ja maantieliikenteen yleiseen turvallisuuteen. 

Eikä tälläkään kertaa ohitettu viime syksyn kokonaismassauudistusta, joka vaikuttaa kuljettajan arkeen monin eri tavoin. Aiempaa raskaampien yhdistelmien ohella myös uusi moottoritekniikka tuo haasteita monille alalla toimiville – eikä vähiten kuljettajille.

”Scanian Euro 6 -moottoriperhe perustuu monilta osin käytössä jo olleisiin Euro 5 -moottoreihin suurimpien erojen löytyessä lähinnä kokoa kasvaneesta katalysaattorista”, kertoo Scanian Mika Jukkara aiempaa puhtaammista ajoneuvoista. Jukkaran mukaan katalysaattoriin perustuva päästötekniikka on kuitenkin tarkempi pakokaasujen oikealle lämpötilalle, mikä on huomioitava paitsi ajamisessa, myös ajoneuvoa hankittaessa.

Pakokaasujen lämpötilan nostaminen esimerkiksi moottorin pyörimisnopeutta kasvattamalla vaikuttaa heikentävästi polttoainetalouteen. Tästä johtuen moottorikoon valinnassa on oltava aiempaa huolellisempi.

”Tarpeettoman suuri moottori on entistä suurempi turhake Euro 6 -tasolla”, muistuttaa Jukkara, jonka mukaan parhaaseen lopputulokseen pääseminen vaatii oikean moottorikoon ohella myös oikeaa perävälitystä.

”Moottorin kevyt kuormittaminen korkeilla kierroksilla johtaa puhallinilmiöön, joka kylmentää moottoria. Ja tässä kohdin väärä, eli liian tiuha perävälitys pahentaa tilannetta entisestään”, pohtii Jukkara uuden tekniikan mukanaan tuomia vaikutuksia. 

Kasvaneiden moottoritehojen ansiosta 76 tonnia liikkuu kevyesti eteenpäin, mutta kriittisinä tekijöinä ovat mieluumminkin vauhdin hillitseminen yhdessä muiden ajotilanteiden kanssa.

”Terve pelko massaa kohtaan on mielestäni yksinomaan positiivinen seikka”, pohtii Jukkara, jonka mukaan ennakoinnin merkitys on nyt aiempaa suurempi. 

”Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kulut lisääntyvät, sillä komponentit altistuvat suuremmalle rasitukselle. Ainakin kytkin ja jarrut ovat tässä kohdin kriittisiä osatekijöitä ja massan kasvaessa kuljettajalla on aina enemmän vaikutusta myös polttoainetalouteen”, summaa tuotepäällikkö kasvaneiden massojen vaikutuksia kuljettajakoulutuksen näkökulmasta. 

Kokonaismassauudistuksen yhteydessä on puhuttu huomattavan paljon myös renkaista. Keskustelu on tosin pyörinyt paljolti ykköspyörä vai paripyörä-asettelun ympärillä. Nokian Renkaat Oy:n Teppo Siltanen toi koulutuspäivään rengasvalmistajan näkemyksiä renkaista, lähinnä niiden talviominaisuuksista.

”Monet naapurimaistamme vaativat talvikaudella talviajoon soveltuvia renkaita myös raskaalta kalustolta. Mielestäni tämä on oikea suuntaus, sillä äärimmäiset sääolosuhteet tulevat oletettavasti lisääntymään, jolloin talvirenkaiden merkityskin korostuu”, avaa Siltanen ajatuksiaan.

Nokian Renkaat on tehnyt aktiivista työtä rengastestauksen saralla Ivalossa jo vuodesta 1986 alkaen ja Siltasen mukaan testit kertovat korutonta kieltä renkaiden vaikutuksesta liikenneturvallisuudelle.

”Pohjoismaisiin olosuhteisiin tehty uusi talvirengas on kaikilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen niin keskieurooppalaisiin talvirenkaisiin kuin kuluneisiin renkaisiinkin verrattaessa. Lumisella ja pehmeällä alustalla kulutuspinnan kuvioilla on suuri merkitys, jäällä taasen korostuu kumin ominaisuudet”, valottaa Siltanen.

Lue aiheesta enemmän Konepörssin numerosta 6/2014.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi