Uutiset

Kuljetuskalusto

Aina oikealla kokoonpanolla raskaisiin kuljetuksiin

AT Special Transport Faymonville CombiMAX

Maanteillämme liikkuu erikoiskuljetuksina jatkuvasti yhä suurempia kappaleita. Vuosien saatossa esimerkiksi maarakennuskoneet ovat suurentuneet, ja nykyisin erilaisia rakennuksia tai laitoksia haluttaisiin toimittaa mahdollisimman isoissa osissa, mieluimmin kokonaisena, jotta paikan päällä tehtävä kokoonpanotyö olisi mahdollisimman vähäistä. Tällaisiin kuljetuksiin tarvitaan järeää kalustoa, jollaista kokkolalaisen Oy AT Special Transport Ab:n hankkima Faymonville CombiMAX -kokonaisuus edustaa.

AT Special Transport henkilökuntaa
Emil Ahola (vas.) edustaa Aholan liikennöitsijäsuvun kolmatta polvea, ja hoitaa muun muassa myyntiä AT Special Transportissa. Matias Granlund (kesk.) on lähdössä uuden Faymonville-perävaunun ensimmäiselle keikalle. Peter Nylundin kanssa on kokoonpano mietitty oikeaksi.

Sitten vuoden 1955, kun Helge Ahola aloitti kuljetustoiminnan, Oyj Ahola Transport Abp on kasvanut pörssiyhtiöksi, joka harjoittaa kuljetustoimintaa noin 500 ajoneuvoyhdistelmällä ja työllistää noin 700 ihmistä. Matkan varrella autojen kyydissä on kulkenut monenlaista tavaraa, enenevässä määrin myös erikoiskuljetuksina.

Erikoiskuljetuksia varten Ahola Transportilla onkin vuonna 2007 perustettu tytäryhtiö Oy AT Special Transport Ab. Alkujaan yhtiö keskittyi palvelemaan Kokkolan seudun veneveistämöitä, ja nimikin oli Boat Logistics. Myöhemmin palvelut ovat laajentuneet pelkistä kuljetuksista projektilogistiikkaan ja asennuspalveluihin saakka. AT Special Transport -nimi on ollut käytössä vuodesta 2009 alkaen.

”Perävaunuja meillä on noin 20 yksikön verran ja omia vetoautoja kuljettajineen kolme. Sopimusliikennöitsijöitä, joiden vetoautot ovat meidän väreissä, on kymmenenkunta. Lisäksi on saman verran melko säännöllisesti meille ajavia yhteistyökumppaneita”, sanoo Emil Ahola, joka AT Special Transportissa hoitaa muun muassa myyntiä.

Tarvetta raskaammalle kalustolle

Faymonville CombiMAX
Takapään varusteet, kuten valot, kilvet ja alleajosuoja, voivat olla kiinteänä akselimoduulissa, tai kuten tässä, irrotettavana yksikkönä.

”Hankimme uudet Faymonville-perävaunut täyttämään kasvaneen kysynnän tarpeet. Asiakkaittemme tarpeet järeämmälle kalustolle ovat kasvaneet siinä määrin, että katsoimme aiheelliseksi hankkia omaa kalustoa myös kaikkein raskaimpiin kuljetuksiin”, sanoo Emil Ahola. Hän kertoo, että tähän saakka kaikkein raskaimmissa kuljetuksissa käytössä on ollut yhteistyökumppaneitten kalustoa.

Toimitusjohtaja Jonas Ahola kertoo, että Faymonville valikoitui toimittajaksi monestakin syystä. AT Special Transportilla on ennestään käytössä saman valmistajan perävaunuja, ja ne ovat osoittautuneet laadukkaiksi ja toimiviksi. Lisäksi käyttö ja kunnossapito helpottuvat, kun käytössä on saman valmistajan tuotteita.

”Sekä tehtaan että Roposen Pekan toimintaan olemme olleet todella tyytyväisiä”, hän sanoo viitaten Faymonvillen maahantuojaan, Car Office Roponen Oy:n toimitusjohtajaan Pekka Roposeen.

Kaksi perävaunua

AT Special Transportin investointi käsittää kaksi Faymonville CombiMAX -perävaunua. Ainakin sen perusteella, että rekisteriotteita on kaksi kappaletta. Kalustosta vastaavan Peter Nylundin on kuitenkin syytä selventää asiaa hieman.

Faymonville CombiMAX
Hanhenkaulan varustukseen kuuluu dieselkäyttöinen voimayksikkö, josta saadaan tarvittaessa sähköä ja hydrauliikkaan käyttövoimaa. Se mahdollistaa tarvittaessa sellaisenkin vetoauton käytön, jossa itsessään ei ole oikeanlaista, Faymonvillen tarvitsemaa hydrauliikan ulosottoa tai virransyöttöä.

”Niin sanottuja hanhenkauloja (vetoyksiköitä), joiden suurin tekninen vetotappipaino on 50 tonnia, on kaksi kappaletta. Niillä on omat sarjanumeronsa, jonka mukaan ne on rekisteröity. Akselilinjoja on 20 erisuuruisina moduuleina, kuormakehto ja Add-On-Beam-jatkopalkki. Sen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu erilaisia tarvikkeita ja varusteita”, hän kertoo.

Akselimoduulit ovat 2–6-akselisia, ja lisäksi mukana on yksiakselinen niin sanottu jokeriakseli. Yhden akselilinjan suurin akselipaino on 17,4 tonnia. Akselit ovat niin sanottuja pendeliakseleita, eli hydraulisesti erillisjousitettuja, ohjattavia akseleita. Korkeussäätövara akseleissa on 600 millimetriä.

Faymonville CombiMAX
Kappale perävaunua.

Akselimoduulien lisäksi AT Special Transport hankki kuormatilaksi jatkettavan, 8,5+5-metrisen kehdon, joka mahdollistaa matalan lastauskorkeuden. Lisäksi kokonaisuuteen sisällytettiin 10+10,5-metrinen Add-On-Beam, joka on teleskooppinen jatkopalkki. Sillä perävaunun pituutta voidaan lisätä pitkien kappaleiden kuljetuksessa lisäämättä akseleita. Jatkopalkissa ei juurikaan ole varsinaista kuormaa kantavaa pintaa, joten kuormatilasta ei oikein voi puhua. Perävaunut voidaan koota myös pelkästään hanhenkaulasta ja akselimoduuleista, ilman erillistä kuormatilaa.

Faymonville CombiMAX
Kuusiakseliseen moduuliin liitetty Add-On-Beam -jatkopalkki pitenee tarvittaessa 20,5 metrin mittaiseksi. Jatkopakin järeydestä kertoo sen omapaino, joka on 12 tonnia.

”Järeytensä vuoksi melko painavaa jatkopalkkia ei kannata käyttää kovin lyhyessä mitassa. Sen sijaan on parempi käyttää akselimoduulia, joka on kevyempi, ja nostaa siitä pyörät ylös”, Nylund havainnollistaa.

Aivan rajattomasti ei AT Special Transportin Faymonville CombiMAX -moduuleita voi keskenään yhdistellä, sillä akselimoduulit eroavat hieman sen mukaan, kuuluvatko ne ryhmän eteen, keskelle vai perään. Lisävarusteilla kuitenkin voidaan mahdollisuuksia laajentaa. Periaatteessa nyt hankituista moduuleista saa yhdisteltyä enimmillään 19-akselisen perävaunun.

Faymonville CombiMAX
Moduulit kytketään toisiinsa järeillä kytkennöillä. Sähkö-, ilma- ja hydrauliikkaliittimet ovat reunoilla.

Falco kertoo oikean kokoonpanon

Oikeanlaisen kokoonpanon valitseminen kuljetettavaa kappaletta varten saattaisi olla ylivoimainen tehtävä ilman tarkoitusta varten kehitettyä tietokoneohjelmaa. Falco (Faymonville Analytical Loading Capacity Organizer) on Faymonvillen asiakkailleen tarjoama työkalu, joka kertoo perävaunun optimaalisen kokoonpanon, ja ohjeistaa kuorman sijoituksen.

”Homma tapahtuu niin, että kirjaudun Falcoon, ja kirjaan tarkat mitta- ja painotiedot kuljetettavasta kappaleesta. Ohjelma tietää, mitä moduuleja meillä on ja kertoo, mitä niistä on käytettävä ja missä järjestyksessä, jotta akselipainot ovat kohdallaan. Samalla saamme ohjeen kuorman sijoituksesta vaunuun. Ilman Falcoa tehtävä olisi hyvin vaikea, ja epäonnistumisen riski olisi suuri”, Peter Nylund sanoo.

Faymonville CombiMAX
Jokaisen pyöräparin ohjausvarsi voidaan asettaa yhteentoista eri asetukseen. Oikea asetus valitaan ohjekirjasta, ja se määräytyy paljolti kokoonpanon pituuden mukaan.

Jotta perävaunun kääntyminen olisi sujuvaa, täytyy sen pyörien kääntyä oikein. Sitä varten jokaisen pyöräparin kääntämisestä huolehtiva ohjausvarsi voidaan asettaa yhteentoista erilaiseen asetukseen. Oikea asetus löytyy kirjasta, kun tiedetään kokoonpano ja perävaunun pituus. Ei siis ihme, että ennen keikalle lähtöä on perävaunun valmisteluun varattava reilusti aikaa. Ohjaaminen sinällään tapahtuu hydraulisesti kääntökehältä tulevan tiedon mukaan tai kuljettajan komennoilla.

Faymonville CombiMAX
Perävaunun hallintalaitteet on koottu kannen alle hanhenkaulaan. Säätimiä, vipuja ja mittareita riittää, mutta käytön logiikka on yksinkertaisempi kuin ensisilmäyksellä näyttää.

Kansainväliseen liikenteeseen

AT Special Transportin toimialueena on koko Eurooppa, mutta Emil Aholan mukaan omalla kalustolla, uudet perävaunut mukaan lukien, toimitaan yleensä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Konepörssin vierailupäivänä Faymonvillet olivat juuri saapuneet Kokkolaan. Kuljettaja Matias Granlund oli kytkenyt ajokkinsa, Scania R 730 8×4 -vetoauton kokoonpanoon, jossa hanhenkaulan ja matalan kehdon lisäksi olivat 2+1+4-akseliset akselimoduulit. Kun kuvat oli otettu ja kalustoon tutustuttu muutenkin, Granlund lähti uuden perävaunun ensimmäiseen työtehtävään, raskaan maarakennuskoneen siirtoon.

Lue myös: Faymonville konekuljetuksiin

Lue seuraavaksi