Blogi

Raskaan liikenteen tehovalvontaa

Liikennevalvontaa

Poliisi valvoo raskasta liikennettä tehostetusti muutaman kerran vuodessa. Teemaviikot tai -päivät voivat olla kansallisia tai koko Euroopan laajuisia. Viimeisin tehovalvontaviikko oli helmikuun alkupuolella, ja silloin erityisenä valvonnan kohteena olivat muun muassa tarkkaamattomuus liikenteessä sekä tarkkaavaisuutta haittaavat varusteet autojen ohjaamoissa. Tietysti ajo- ja lepoajat sekä ajoneuvojen kunto kokonaisuudessaan olivat normaaliin tapaan tarkastelun alla.

Edelliseen tehovalvontajaksoon verrattuna rikkeiden määrä oli Poliisihallituksen tiedotteen mukaan kasvanut. Huolestuttavaa on se, että tällä kerralla valvonnassa tavattiin rattijuoppoja. Edellisellä tehovalvontaviikolla kaikki kuljettajat olivat selvin päin.

Dramaattiselta kuulostava kiinni jääneiden etsintäkuulutettujen määrä ei tarkoita, että liikkeellä olisi murhamiehiä. Kyseessä saattaa olla selvittämätön kameratolpan välähdys, joka on aiheutettu yrityksen autolla. Ajoneuvon haltija saatetaan tällöin etsintäkuuluttaa. Veikkaanpa, että ajo-oikeudetta ajamisen taustalla on päivittämätön ammattipätevyys ennemmin kuin ajokortin puuttuminen.

Poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Edelliseen tehovalvontaviikkoon nähden ne ovat vain lisääntyneet.

Miksi rikkeiden määrä sitten on kasvanut? On pakko esittää kaksi jatkokysymystä: Ovatko säädökset ajantasaisia ja nykyiseen elämänmenoon istuvia, ja onko valvontaa riittävästi?

Ensimmäiseen kysymyksen voi vastata, että säädöksiä uudistetaan hiki hatussa parhaillaan, jotta uusi tieliikennelaki saataisiin voimaan mahdollisimman hyvänä kesäkuun alussa. Toisaalta olemme myös EU:n armoilla, mutta Brysselissäkin säädöksiä hiotaan parhaillaan.

Toiseen kysymykseen voi helposti vastata, että valvontaa ei enää ole riittävästi. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Näillä valvontamäärillä on tavoitteen sijaan kyse enemminkin haaveesta. Sääntöjä rikkomalla on liian helppo saada kilpailuetua, sillä kiinnijäämisen riski on niin olematon. Tätä taustaa vasten Liikkuvan Poliisin lakkauttaminen kuusi vuotta sitten oli pahimman luokan hölmöilyä.

Erityisesti raskaan, mutta myös muun liikenteen valvontaan tarvitaan ehdottomasti valtakunnallinen Poliisin yksikkö, jolla voitaisiin taata tehokas ja yhdenmukainen raskaan liikenteen valvonta koko Suomessa. Yksikköön tarvitaan poliiseja, joilla on luontaista kiinnostusta liikenneturvallisuuteen, ajoneuvotekniikkaan ja ammattiliikenteessä työskentelemiseen.

Olen tavannut sellaisia henkilöitä poliisin virkapuvussa, ja silloin on valvontaa tehty viivyttelemättä, tarttumatta lillukanvarsiin ja onpa samalla saanut opastustakin. Jos sakko on tullut, se on tullut aiheesta.

Kirjoittaja on Konepörssin toimituspäällikkö.