Blogi

Päästötön työmaa tavoitteena

Meillä Suomessa hallitus on asettanut tavoitteeksi olla kiertotalouden kärkimaa vuonna 2025. Hiilineutraaliksi pyritään valtiotasolla vuoteen 2035 mennessä. Monet kaupungit ovat asettaneet tavoitteensa tätäkin tiukemmaksi. Esimerkiksi Lahti ja Joensuu pyrkivät hiilineutraalisuuteen jo vuoteen 2025 mennessä.

Näihin tavoitteisiin liittyen on käynnissä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun yhteinen HNRY-hanke, jolla pyritään edistämään hiilineutraaleja ja resurssiviisaita ratkaisuja kaupunkien yritysalueilla ja työmailla. Noin 1,1 miljoonaa euroa maksavaa, ja ensi vuonna päättyvää hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelma.

Kohdealueita ovat muun muassa pilottikohteina infratyömaat Helsingissä ja Espoossa, Vuosaaren satama, Vantaan Porttipuisto-Hakkila-yritysalue, Turun BlueIndustry Park ja Turun meriteollisuuden yritysverkosto.

Yhtenä tärkeänä osana yhteishankkeessa ovat puhtaammat ja vähäpäästöisemmät työkoneet ja -laitteet. Tällöin sähkön käyttö voimanlähteenä tulee tärkeään osaan. Kun vähäpäästöistä työmaata perustetaan, sähkön syöttö työmaalle onkin varmistettava ensimmäisten toimenpiteiden joukossa.

Edellä mainittuun hankkeeseen liittyen Tekninen Kauppa teki jäsenyrityksilleen kyselyn vähäpäästöisten työkoneiden tilanteesta Suomessa. Kaikista vastauksista tiivistettiin tulos seuraavasti: Aina on valittava oikea kone oikeaan kohteeseen, koneen käyttö on suunniteltava ja kuljettajan toiminta optimoitava.

Yksi oleellinen pyrkimys työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on viime vuoden lokakuussa julkistettu työkonealan green deal -sopimus. Sen pyrkimyksenä on vähentää työkoneiden hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa sekä kannustaa kaikin tavoin niiden nykyistä laajempaa hyödyntämistä.

Ensivaiheessa mukana ovat trukit, henkilönostimet ja pyöräkuormaajat. Näitä konetyyppejähän on eniten saatavilla sähkö- ja akkukäyttöisinä. Tarjonta kasvaa koko ajan. Valitettavasti akkukoneiden korkea hankintahinta ja vielä rajallinen toiminta-aika ovat kaupankäynnin esteitä vielä pitkään.

Sähkökoneiden ympärillä käydään vilkasta keskustelua. Tosiasia kuitenkin on, että järeissä maarakennuskoneissa dieselmoottori on voimanlähteenä vielä pitkälle tulevaisuuteen. Nyt käyttöön otettu Stage V -vaihe on kutistanut päästöt lähes olemattomiin, kun verrataan tilannetta vaikkapa 20 vuoden taakse.

Bio- ja uusiutuvat polttoaineet tulevat hiljalleen työmaillekin korvaamaan fossiilisia energialähteitä. Jakeluverkosto on tosin vielä puutteellinen ja esimerkiksi HVO-dieselistä ei ole olemassa kevyemmin verotettua, työkoneiden käyttämää versiota.

Lue myös: Työkoneala vapaaehtoisiin päästötalkoisiin.

Lue seuraavaksi