Blogi

Konekin on maksettava eikös juu

Haastattelin Konepörssiin 3 konekauppoihin rahoitusta tarjoavia pankkeja ja muita yrityksiä. Rahahanojen avaamiseen on vaihtoehtoja runsaasti ja niihin voi tutustua tässä artikkelissa. Myös monet koneliikkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä rahoittajien kanssa ja omia rahoituskanaviakin suurimmilta maahantuojilta löytyy. Rahoitus järjestyy nykyään nopeasti konekauppojen yhteydessä, edellyttäen tietenkin että vakuudet ja taseet ovat kunnossa.

Muutamilta konekauppiailta saamani tiedon mukaan osamaksurahoitus on edelleen se yleisin tapa kauppoja kätellessä, mutta rahoitusleasing on kasvattamassa suosiotaan. Suora konevuokrauskin maarakennusalalla on ollut vahvassa kasvussa jo useita vuosia.

Entinen pyhä lehmä eli se oma kone mielletään nykyään enemmän työvälineeksi tuotantoprosessissa. Kaluston aiheuttamat kulut halutaan ennakoida pitkällä tähtäimellä sekä välttää yllätyksiä.

Suomessa käsirahana toimiva vaihtokone kuuluu useimmiten kaupantekoprosessiin. Tässä asiassa myyjällä ja ostajalla saattaa olla ja aika usein onkin näkemyseroja summan suuruudesta. Tällä hetkellä tilanne on se, että hyvistä vaihtokoneista on pulaa ja niitä halutaan myyntirivistöihin. Toisaalta taas uusien koneiden toimitusajat ovat nyt venyneet pidemmiksi kuin aiemmin. Vaihtokoneen myyminen suoraankin onnistunee hyvin ja myös urakoitsijoiden välisiin kauppoihin rahoitusta löytyy.

Maarakennuskoneiden käyttöikä on yleensä melko pitkä ja juuri sellaiseen tarkoitukseen yleisin kaupantekotapa eli osamaksukauppa käy parhaiten.

Tällä hetkellä korot ovat matalalla tasolla, mutta osamaksurahoituksiin tarjotaan sekä vaihtuvaa että kiinteää korkoa. Julkisuudessa on jo väläytelty korkotason mahdollista nousua, mutta varmaa rahamarkkinoiden tulevaisuutta ei kukaan pysty varmalla ennustamaan. Maailmanpolitiikan äkkinäiset muutokset heijastuvat usein myös rahamarkkinoihin.

Osamaksurahoituksen rinnalle on noussut suosiotaan kasvattava rahoitusleasing, jota tarjoaa jo varsin moni taho. Perinteiset rahoittajapankit ovat nekin ottaneet leasingvaihtoehdon työkalupakkiinsa. Leasing tarkoittaa nimensä mukaisesti tietyn ajanjakson pituista pitkäaikaista vuokrausta, jolle sovitaan yleensä kuukausittain erääntyvä leasingmaksu.

Leasingin etuna on se, että yrityksen pääomaa säästyy muihin käyttötarkoituksiin. Leasingrahoitukset tehostavat yrityksen pääoman käyttöä, sillä yritys maksaa vain käytöstä, ei kohteen omistamisesta. Leasingrahoituksessa koneen jäännösarvoa ei kannata asettaa liian suureksi, sillä on vaarana, että kohteen arvo ei sopimuskauden lopussa ole enää tarpeeksi suuri.

Esimerkiksi Nordealta todetaan, että mikäli kohdetta on pidetty hyvin ja siitä saadaan jäännösarvoa suurempi hinta kauden jälkeen, saa asiakas vuokranpalautuksena jäännösarvon ylittävän osuuden takaisin itselleen. Mikäli ostotarjous alittaa jäännösarvon tulee vastaavasti erotus maksaa rahoitusyhtiölle.

Leasingkauden lopussa kohteen ostaa usein takaisin sen myynyt koneliike. Toki sopimusta voidaan myös jatkaa tai koneen liisannut yritys ostaa itse kohteen tai osoittaa sille ostajan.

Tarjolla on myös niin sanottuja huoltoleasingsopimuksia, jotka koneen myyvä liike ja rahoituslaitos toteuttavat yhdessä. Näidenkin kysyntä on haastateltavien henkilöiden mukaan kasvussa.

Osamaksu- ja leasingkausien pituudet sekä vaaditun käsirahan suuruus ovat eri rahoittajatahoilla hyvinkin samalla tasolla, eikä luultavammin korkotasokaan suuresti vaihtele. Toki luotetuissa vanhoissa ja riskittömissä asiakassuhteissa korkokin saattaa olla alhaisempi.

Kukaan vastaajista ei suoranaisesti numeroarvoja antanut. Toteavat vaan, että korko on asiakaskohtainen ja riippuu tietenkin monista seikoista kuten yrityksen luottokelpoisuudesta, asiakassuhteen pituudesta ym. Yleiset konekauppiaiden arviot liikkuivat parin prosentin tuntumassa. Yhtä kaikki. Rahoituskuviot ovat tärkeä osa konekauppaakin. Eri tahojen kilpailuttaminen varmasti kannattaa silloin, kun konekiima pahiten iskee.