Uutiset

Autot

Volvo Cars puuttuu päihtyneenä ajamiseen ja keskittymisen herpaantumiseen

Volvo esitteli uuden kehitysaskeleen tavoitteessaan ehkäistä päihtyneenä ajamisesta tai keskittymisen herpaantumisesta johtuvat kuolemantapaukset autoissaan. 

Yhtiö taistelee ylinopeuden vaaroja vastaan huippunopeuden rajoittamisen avulla. Ylinopeuden lisäksi päihtyneenä ajaminen ja keskittymisen herpaantuminen ovat kaksi tärkeintä huolenaihetta liikenneturvallisuudessa. Yhdessä nämä kolme osatekijää muodostavat suurimmat ”aukot” Volvon visiossa, jonka mukaan tulevaisuudessa sen autoissa ei tapahdu yhtään liikennekuolemaa. Tämä edellyttää keskittymistä ihmisen käyttäytymiseen normaalin turvallisuustyön ohella.

Yhdysvaltalaisen liikenneturvallisuusviraston, NHTSA:n, lukujen mukaan lähes 30 prosenttia kaikista liikennekuolemista USA:ssa vuonna 2017 johtui päihtyneistä kuljettajista.

Volvo pyrkii ehkäisemään päihtyneenä ajamista ja kuljettajan keskittymisen herpaantumista asentamalla autoihin kameroita ja muita tunnistimia, jotka tarkkailevat kuljettajaa ja antavat auton puuttua tilanteeseen, jos selkeästi päihtynyt tai huonosti keskittynyt kuljettaja ei reagoi varoitussignaaleihin ja on vaarassa aiheuttaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden.

Tällaisia toimenpiteitä voivat esimerkiksi olla auton nopeuden rajoittaminen, Volvo on Call -palvelulle ilmoittaminen ja lopullisena ratkaisuna auton hidastaminen ja turvallinen pysäköiminen.

”Kun on kyse turvallisuudesta, tavoitteemme on välttää onnettomuudet kokonaan eikä vain rajoittaa iskuvoimaa kolaritilanteissa. Kamerat tarkkailevat sellaista kuljettajan käyttäytymistä, joka voi johtaa vakavaan onnettomuuteen tai kuolemaan”, kertoo Volvon tutkimus- ja kehitystyöjohtaja Henrik Green.

Esimerkkejä tällaisesta käytöksestä ovat pidempikestoinen täydellinen ohjaamattomuus, pidempään kiinni olevat silmät tai maantiestä irti oleva katse sekä huomattava heilahtelu kaistoilla tai erityisen hitaat reaktioajat.

Yllä kuvattu kuljettajan tarkkailujärjestelmä on elementti, jonka avulla auto voi aktiivisesti tehdä päätöksiä välttääkseen onnettomuuksia, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

”Päihtyneet kuljettajat aiheuttavat monia onnettomuuksia. Jotkin ihmiset luulevat edelleen, että he voivat lähteä ajamaan juotuaan alkoholia eikä se vaikuta heidän ajamiseensa. Haluamme varmistaa, että ihmisiä ei joudu vaaraan päihteiden takia”, sanoo Volvon kuljettajakäyttäytymistä tutkiva professori Trent Victor.

Kameroita otetaan käyttöön kaikissa Volvo -malleissa seuraavan sukupolven SPA2-alustaa käyttävissä autoissa 2020-luvun alkupuolelta lähtien. Lisätietoja kameroiden määrästä ja niiden sijoittelusta matkustamossa annetaan myöhemmin.

Tämä on jatkoa Volvon päätökselle rajoittaa kaikkien autojensa huippunopeudeksi 180 km/h mallivuodesta 2021 alkaen. Tällä halutaan lähettää voimakas viesti ylinopeuden vaaroista.

Volvo haluaa aloittaa keskustelun aiheesta, onko autonvalmistajilla oikeus tai jopa velvollisuus asentaa autoihin tekniikkaa, joka muuttaa kuljettajien käyttäytymistä. Sekä nopeusrajoitus että kamerat osoittavat, kuinka autonvalmistajat voivat kuljettajan oikeaa käyttäytymistä tukemalla ottaa aktiivisesti vastuuta tavoitteessa lopettaa kuolemantapaukset liikenteessä. 

Volvo esitteli myös Care Key -avaintekniikan, jonka avulla Volvon kuljettaja voi rajoittaa autonsa huippunopeutta, ennen kuin hän lainaa autoaan toisille. Tekniikka otetaan käyttöön kaikissa Volvo -autoissa mallivuodesta 2021 alkaen.

Care Key, kamerat ja nopeuden rajoittaminen sekä muut jo olemassa olevat kuljettajan apujärjestelmät kaikki pyrkivät samaan tavoitteeseen: turvallisemman ajamisen tukemiseen. 

Lue seuraavaksi