Uutiset

Autot

Vehon ja Caverionin yhteistyö vähensi CO2-päästöjä

Veho pudotti käyttämiensä kiinteistöjen energiankulutusta ja vähensi kolmessa vuodessa CO2-päästöjään yli 3200 tonnilla, mikä on 30 miljoonaa ajokilometriä vastaava päästömäärä. Näin Veho saavutti Caverionin kanssa asettamansa energiatehokkuustavoitteen vuodelle 2025 jo vuonna 2018.

Yhteistyö Caverionin kanssa kiinteistöjen palveluiden johtamisessa, teknisessä huollossa ja kunnossapidossa sekä energiatehokkuuden parantamisessa on tuottanut Veholle merkittävät säästöt. Kokonaisenergian säästö oli kolmen vuoden aikana yli 14 400 MWh.

Suomen tavoite on pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2045. Kun rakennettu ympäristö vastaa lähes 40 prosentista koko Suomen energiankäytöstä ja päästöistä, on huomio suunnattava rakennetun ympäristön energiankulutuksen uudistamiseen.

Energiatehokkuutta lisäämällä ja energiankulutusta vähentämällä on päästy Vehon kiinteistöissä merkittäviin säästöihin ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Valaistuksessa käytetään laajasti LED-valaisimia ja valaistuksen ohjaustekniikassa hyödynnetään esimerkiksi liiketunnistimia ja hämäräkytkimiä. Ilmanvaihtokoneita on uusittu ja ilmanvaihtoa säädetään tarpeenmukaisesti muun muassa sisäilman pitoisuusmittausten perusteella.  Automaatiojärjestelmän optimoinnilla lisätään energian käytön tehokkuutta ja esimerkiksi estetään yhtäaikainen lämmitys ja jäähdytys sekä varmistetaan tilojen käyttöä vastaavat järjestelmien aikaohjelmat.

”Säästetty energiamäärä vastaa yli *30 miljoonaa ajokilometriä Suomessa valmistetulla Mercedes-Benz A-sarjalla. Yhteistyön tulokset ovat olleet siis erinomaisia ja Vehon kestävän liikkumisen strategiaa vahvasti tukevia. Vehon olemassaolon tarkoituksena on Liikuttaa kestävästi ja jo 80-vuotias Veho on edelläkävijänä luomassa kestävämpää liikkuvuutta ja hakee aktiivisesti mahdollisuuksia tuottaa liikkumiseen liittyviä palveluita entistä taloudellisemmin, ” toteaa Vehon talousjohtaja Anssi Räsänen.

*Säästetty päästömäärä vastaa noin 30 miljoonaa ajokilometriä Mercedes-Benz A 180 d-autolla tai noin 1000 auton vuosiajoa, jos keskimääräinen vuosittainen ajomäärä on noin 25 000 km.

Veho on mukana Energiatehokkuussopimuksessa toteuttamassa puhtaampaa tulevaisuutta. Pitkäntähtäimen säästötavoitteita seurataan tiiviisti ja raportoidaan laajemmin vuoden välein.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

LUE MYÖS Lue Ammattiautot kesänumero

Lue seuraavaksi