Uutiset

Autot

Veho sitoutui autoalan Green deal -sopimukseen

Veho Oy Ab on liittynyt kesäkuun alussa autoalan Green deal -sopimukseen. Autoalan ja valtion välinen Green deal -vapaaehtoinen ilmastosopimus solmittiin marraskuussa 2018 ja tämän vuoden huhtikuusta alkaen autoalan yritykset ovat voineet liittyä sopimukseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Vehon tavoite tulevaisuudessa on olla kestävän liikkuvuuden ratkaisuja tarjoava yritys. Veho-konsernin vastuullisuusohjelman yhtenä keskeisenä päämääränä on ympäristöystävällisen toiminnan jatkuva kehittäminen. Tavoitteenamme on tarjota palveluita ja tuotteita, joiden ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä, huomioiden tuotteiden koko elinkaari. Sähköautojen ja latausinfran avulla Veho luo uusia edellytyksiä kehittyä liikkuvuuden ratkaisuyritykseksi. Toimenpiteet edistävät Vehon olemassa olon tarkoitukseen perustuvaa liikuttaa kestävästi-lupauksen mukaista pitkäjänteistä sitoutumista kestävään kehitykseen, ympäristöohjelmiin ja yhteiskuntavastuuseen.

Veho on sitoutunut tarjolla olevista kahdeksasta toimenpiteestä aluksi sitoutunut kolmeen:

  • Asiakkaille suunnatun informaation jakaminen vähäpäästöisistä ajoneuvoista, biopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista.
  • Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen yrityksen omiin toimitiloihin ja muiden vaihtoehtoisten tai uusiutuvien polttoaineiden tankkausasemien toteutukseen osallistuminen.
  • Kuluttajien informoiminen romuajoneuvojen vastaanotto- ja kierrätysjärjestelmästä

Sopimusaikana mitataan ja seurataan toimenpiteiden edistymistä ja tehdään uusia sitoutumisia tarjolla olevista tai muista omavalintaisista aiheista.

https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/selaa-sitoumuksia#//details/317001

Autoala, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö solmivat vapaaehtoisen ilmastosopimuksen 22.11.2018. Sopimuksella tähdätään henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.  Green deal -sopimus on samalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtiovallan ja yritysten välillä. Se on pakottavaan lainsäädäntöön ja normiohjaukseen verrattuna nopea ja joustava tapa edistää ympäristöasioita. Sopimusta käytetään lainsäädäntöä korvaavana ohjauskeinona.

LUE MYÖS Veho siirtyy käyttämään vihreää sähköä

Lue seuraavaksi