Uutiset

Autot

Vastuullista kemikaalien varastointia korjaamoille

Huolimaton kemikaalien säilytys ja vääränlaiset käsittelytavat voivat johtaa vaarallisten aineiden päätymiseen ympäristöön, jos esimerkiksi öljytynnyri pääsee vuotamaan. Tämänkaltaiset vaaratilanteet ovat kuitenkin helposti vältettävissä, kun korjaamolle hankitaan turvalliset ja luotettavat CEMO -valuma-altaat nesteiden asianmukaista varastointia varten.

Korjaamojen ympäristövastuu – Ei vaarallisia aineita maaperään tai viemäriin

Korjaamon päivittäisessä toiminnassa syntyy monenlaista ongelmajätettä. Ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä ovat muun muassa huollon yhteydessä vaihdetut öljyt sekä jarru-, jäähdytys- ja akkunesteet, lakat, liuottimet ja liimat. Kemikaalien lisäksi ongelmajätettä ovat myös esimerkiksi akut ja öljynsuodattimet, jotka tulee kerätä ja hävittää asianmukaisesti.

Jätteiden käsittelyä ja ympäristönsuojelua koskevat kansalliset ja kunnalliset lait ja määräykset koskevat luonnollisesti myös autokorjaamoja. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että korjaamotoiminnassa syntyneille ongelmajätteille on järjestettävä asiallinen käsittelyketju – haitallisten nesteiden paikka ei siis suinkaan ole viemärissä.

Ongelmajätteiden käsittelyä tullaan todennäköisesti valvomaan viranomaisten toimesta yhä aktiivisemmin tulevina vuosina. Kannattaa siis varmistaa, että korjaamon vaarallisten aineiden käsittely ja siihen liittyvät varusteet ovat ajan tasalla.

CEMO-säilytysratkaisut ammattimaiseen varastointiin

Kahan CEMO-tuotteiden valikoimasta löydät kaiken tarvittavan vaarallisten aineiden vastuulliseen varastointiin ja käsittelyyn. Saksalainen CEMO on kansainvälisesti alansa huippua kuljetus- ja varastosäiliötekniikassa. CEMOn tuotevalikoimasta löydät luotettavan ratkaisun muun muassa akkujen, kemikaalien, polttoaineiden, öljyjen ja AdBlue-nesteiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Korjaamon arjessa tärkein tuote lienee laadukas valuma-allas, joka sijoitetaan öljytynnyreiden tai muiden nesteiden alle mahdollisten vuotojen ja läikkymisten varalle. CEMO-valikoimassa on runsaasti erikokoisia ja -mallisia altaita ja valuma-astioita, joten kullekin korjaamolle löytyy varmasti sopiva ratkaisu. Altaita on saatavilla myös pyörillä kulkevina, helposti siirrettävinä malleina.

CEMO-tuotteet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista (GRP) tai polyeteenistä (PE). Materiaalit ovat kestäviä, turvallisia ja käytännöllisiä. Lasikuituvahvisteisen muovin valtteja ovat hyvä korroosionkestävyys, kevyt paino, maksimivakaus ja pitkä käyttöikä. Tuotteet täyttävät kaikki vaaditut turvallisuuskriteerit ja vastaavat käytännön vaatimuksiin innovatiivisilla, työtä helpottavilla yksityiskohdillaan.

Tutustu CEMO-tuotteiden valikoimaan.

Lue myös: Kia XCeedille Kultainen ohjauspyörä

Lue seuraavaksi