Uutiset

Autot

Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta

Matkustajalla on oikeus saada tietoa matkan kokonaishinnasta tai hinnan määräytymisen perusteet. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys yhtenäistää nykyistä kirjavaa hinnoitteluilmoituskäytäntöä ja tukee hinnoittelun ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja havainnoitavuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin on julkaissut taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito -määräyksen. Määräys tulee voimaan 1.2.2020. Määräys koskee yksinomaan yksittäisiä palvelutilanteita, eli taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

”Antamamme määräys parantaa matkustajien mahdollisuuksia tutustua hintatietoihin ennen matkaa yhtenäistämällä tapaa, miten matkustajille ilmoitetaan hintatietoja”, toteaa Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Määräyksellä velvoitetaan ilmoittamaan taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet matkustajalle ennen matkan alkua kirjallisesti taksin ulkopuolella. Hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa, siten että se on matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. Hinnasto voidaan sijoittaa esimerkiksi ajoneuvon katolle.

Määräys oli julkisella lausuntokierroksella ja lausuntojen perusteella hinnastosta poistettiin vertailuhinta. ”Saimme paljon palautetta koskien vertailuhinnan ilmoittamista hinnastossa. Palautteessa tuli esiin näkökulmia esimerkiksi siihen, että vertailuhinnan ilmoittaminen voi antaa matkustajalle joissain tilanteissa väärän kuvan hintatasosta”, toteaa Sillanpää.


Lue myös: Taksamittarin hyväksyntä oleellista

Lue seuraavaksi