Uutiset

Kuljetuskalusto

Suurin osa sorastuksista tehdään syksyllä

Syksy on sorateiden kunnostuksessa vilkasta aikaa. Kosteammat olosuhteet ovat etu sorastuksessa eli soratien kulutuskerroksen lisäyksessä.

Soratie koostuu erilaisista kerroksista, joista päällimmäisin on noin 5–10 senttiä paksu kulutuskerros. Ajan myötä kulutuskerrosta vaurioittavat esimerkiksi liikenne, pitkät kuivat jaksot ja rankat sateet. Kun kulutuskerros on huventunut, tarvitaan uutta soraa.

Käytännössä kulutuskerroksen lisäys tehdään siten, että uutta soraa levitetään matoksi tielle ja tämän jälkeen uusi sora tasoitetaan koko tien leveydelle.

Eniten aikaa sorastuksessa menee uuden soran hakemiseen sekä levitykseen. Tasaus pitää tehdä useaan kertaan, jotta sora saadaan sekoittumaan olemassa olevaan kerrokseen.

Syksy tarjoaa parhaat olosuhteet sorastukselle. Kaatosateet ja pakkanen estävät sorastukset. Myös kesällä sorastus on hankalaa, sillä täysin kuivissa olosuhteissa sora pöllyää.

Lisää laatua ja tehokkuutta

Uusien koneiden ja laatuvaatimusten myötä sorastukseen on tullut lisää tehokkuutta. Yhteen kuormalliseen saadaan enemmän soraa mukaan ja soran laatua tarkkaillaan. On tärkeää, että soran mukana ei ole esimerkiksi liian isoja kiviä.

Suurimmat kivet on mahdollista kerätä lanauksen aikana eräänlaisilla työkoneen perässä olevilla kammoilla. Siitä huolimatta soran laadulla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta.

Rankkasateet sorateiden ongelmana

Yksi suurimmista sorateiden kunnostuksen haasteista on kosteudenpoisto. Jos soratielle kerääntyy vettä, se aiheuttaa herkästi kuoppia ja muita vaurioita. Kosteudenpoistossa on tärkeää, että tiessä on pieni kallistus ja vesi pääsee valumaan reunan kautta ojiin. Tästä syystä ojitukseen ja tien reunoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota sorateiden kunnossapidossa.

Jos vettä jää soratien rakenteeseen, se voi aiheuttaa kelirikon. Kelirikko on sorateiden keväinen ja osaksi myös syksyinen ongelma. Teillä voi olla sekä pinta-, että runkokelirikkoa. Osalle kelirikon vaivaamaa tiestöä joudutaan asettamaan painorajoituksia.

Faktaa sorateistä

  • Valtion tieverkosta noin 27 000 kilometriä on sorateitä.
  • Alueellisesti sorateiden määrä vaihtelee suuresti.
  • Soratiet ovat tyypillisesti vähäliikenteisiä teitä, sillä ne eivät kestä suuria liikennemääriä.
  • Soratie on fiksu ratkaisu vähäisille liikennemäärille, sillä soratien kunnossapito on halvempaa kuin päällystetyn tien.

Lue myös: Ammattiautot-lehti nro 8 ja tuoreimmat uutiset

Lue seuraavaksi