Uutiset

Autot

Suomen Autokierrätyksen kierrätysjärjestelmä siirtyy digiaikaan

Suomen Autokierrätys Oy ottaa käyttöön uuden digitaalisen palvelualustan 3.6.2024. Tästä alkaen kaikki Suomen Autokierrätyksen kierrätysjärjestelmään vastaanotettavat ajoneuvot kulkevat DELV:n (digital end-of-life vehicle) kautta. Samaan aikaan myös romutustodistukset päivittyvät ja virallisesta todistuksesta löytyy aina Suomen Autokierrätyksen logo. Romutustodistus muuttuu täysin digitaaliseksi, eikä käsin kirjoitettuja todistuksia enää hyväksytä. Myös kuluttajat pääsevät laittamaan kierrätyksen vireille helposti yhteisestä sähköisestä palvelusta.

DELV on ketterä ja skaalautuva kierrätysalusta, joka kokoaa autokierrätystoimijat yhdelle alustalle ja luo digitaalisen rekisterin kaikista tuottajavastuun piirissä vastaanotetuista ajoneuvoista. Alustan kautta tuotetaan kierrätysjärjestelmän toimijoille uusia palveluja ja pyritään lisäämään järjestelmään palautuvien romuajoneuvojen määrää. Valtakunnallisen ja automatisoituvan tiedonkeruun avulla alusta mahdollistaa muun muassa kierrätettävien ajoneuvojen nykyistä tarkemman analysoinnin ja tehokkaamman vaihdannan, mikä tarjoaa kierrätysverkoston toimijoille uusia mahdollisuuksia romuajoneuvojen uudelleenkäytössä.

Palvelualusta toimii kuluttajien digitaalisena autonkierrätyskanavana. Kuluttajille tarjotaan palvelun kautta mahdollisuus ilmoittaa kierrätettäväksi aikomastaan ajoneuvosta alustalla jo ennakolta, jolloin verkoston viralliset toimijat voivat sopia kuluttajan kanssa ajoneuvon toimittamisesta tai noutamisesta.

Palvelualustan tarjoama tarkka ja reaaliaikainen tieto kierrätykseen saapuvista ajoneuvoista mahdollistaa nykyistä tehokkaamman purettavien osien uudelleenkäytön valmistelun. Alusta tukee uudelleenkäytön valmistelun teknistä ja kaupallista suunnittelua, sekä mahdollistaa sen toteutumisen seurannan ja arvioinnin.

”Romutettavaksi tulevien autojen automatisoitu standardi mallimerkintä mahdollistaa todella tarkan automallien erottelun. Tämä avaa myös uudenlaisen tietopalvelun, kun kierrätetyn auton teknisiä tietoja ja siihen yhdistettyjä materiaalitietoja voidaan hyödyntää virtuaalisesti sekä kierrätyksen ennakoinnissa että uusien ajoneuvojen valmistusvaiheen ekosuunnittelussa”, kertoo Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali.

Kuluttajien, tuottajayhteisön, operaattoreiden ja vastaanottopisteiden lisäksi alusta kokoaa yhteen muut relevantit toimijat, kuten autonvalmistajat, maahantuojat, realisoijat, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset. Alustan kautta ne saavat rekisterissä oleviin ja sieltä poistuviin ajoneuvoihin sekä ajovoima-akkuihin liittyvää toimialakohtaista dataa, sekä tilastoita ja ennusteita, joita ne voivat hyödyntää oman liiketoimintansa tukena ja kehittämisessä. ”Esimerkiksi ajoneuvojen romutusvirtoja voidaan tarkastella jatkossa tarkan mallitiedon tarkkuudella kuukausittain”, toteaa Kenraali.

Yksi alustan tärkeimmistä hyödyistä osuu yhteen myös tulevan ELV-asetuksen vaatimuksiin. Asetus tuo mukanaan muun muassa uusia seuranta- ja raportointivaatimuksia. Lisäksi asetuksesta sekä muusta EU-sääntelystä seuraa alan toimijoille tiukentuvia vastuullisuuden ja kestävyyden (ESG) osoittamiseen liittyviä velvoitteita. Alusta lisää kierrätysprosessin läpinäkyvyyttä, vähentää harmaata taloutta, ehkäisee romuajoneuvojen päätymistä laittomasti tuottajan kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle ja tukee toimijoita toteuttamaan lakisääteiset velvollisuutensa.

Sitra on ollut mukana rahoittamassa autokierrätyksen uutta data-alustaa. Näemme sen tärkeänä edistysaskeleena, jossa dataa hyödyntämällä voidaan vauhdittaa kiertotaloutta”, kertoo Heikki Aura, Sitran johtava asiantuntija.

Palvelualusta tehostaa kierrätykseen ja tuottajavastuun toteuttamiseen liittyvää viestintää ja markkinointia, kuluttajainformaation koordinointia sekä kuluttajakyselyihin vastaamista. Järjestelmässä mukana olevat toimijat saavat mahdollisuuden hyötyä aiempaa osuvammasta ja tavoittavammasta toimialakohtaisesta markkinoinnista. ”Julkaisuvaiheen toiminnallisuuksien ohella alustaa ja sen ominaisuuksia tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta alusta pystyy mahdollisimman hyvin vastaamaan kierrätysekosysteemin tarpeisiin. Lisäksi palvelun on tulevaisuudessa mahdollista laajentua ulkomaille tai linkittyä muihin vastaaviin järjestelmiin EU:ssa tai muualla maailmassa”, valottaa hankkeen projektijohtaja Lasse Nykänen, Vediafi Oy.

Lue seuraavaksi