Uutiset

Autot

Sähköautoilijat tyytyväisiä valintaansa

Kiinnostus täyssähköautoilua kohtaan on noussut reilussa vuodessa lähes 20 prosenttiyksikköä. Viime vuoden keväällä toteutetussa vastaavassa kyselyssä 64 prosenttia vastaajista uskoi vaihtavansa seuraavaksi täyssähköautoon. Nyt elokuussa vastaava luku oli jo 83 prosenttia. Muutos näkyy erityisesti hybridillä ajavien keskuudessa: heistä 61 prosenttia uskoo tällä hetkellä vaihtavansa seuraavaksi täyssähköautoon, kun viime vuonna näin ajatteli 43 prosenttia. Yksikään kyselyyn nyt vastannut K-Latauksen asiakas ei usko ostavansa seuraavaksi bensiini- tai dieselautoa. 

”Tulokset piirtävät vaikuttavaa kuvaa täyssähköautoilijoiden tyytyväisyydestä valintaansa. Sen lisäksi näyttää siltä, että moni hybridilläkin ajava on niin vakuuttunut autonsa sähköisestä puolesta, että olisi seuraavaksi kiinnostunut vaihtamaan täyssähköautoon. Meillä K-Autolla on Suomen laajin uusien sähköautojen valikoima, joten tällaiset tulokset tekevät todella iloiseksi”, sanoo K-Latauksesta vastaava johtaja Tom von Bonsdorff.

Ydintoiveina sijainti, sujuvuus ja suurteho

Sähköautoilun suosion lisäksi kyselyssä selvitettiin näkemyksiä sähköauton lataamiseen liittyen. Suurin osa vastaajista, 82 prosenttia, käy lähes aina ruokaostoksilla samalla kun lataa autoaan. Suurimmalla osalla, 65 prosentilla, pääsyy K-Latauksen käyttöön onkin latauksen sujuvuus ruokaostosten tai muun asioinnin yhteydessä. Vastaajista 39 prosenttia kertoo asioivansa K-ryhmän kaupoissa enemmän K-Latauksen johdosta.

Juuri ruokakaupat ovat kauppakeskusten ohella tärkeimmäksi koettu sijainti, jonne uusia latausasemia toivotaan lisää. Eniten uusille asemille toivotaan suurteholatauspisteitä, joita kaipaa lisää reilu kolmannes vastaajista. Suurteholataus on julkisista latausvaihtoehdoista tehokkainta, ja K-Lataus-asemilla suurteholatauspisteiden teho vaihtelee 100 ja 200 kW:n välillä.

”Sujuvan latauskokemuksen tarjoaminen on yksi K-Latauksen tärkeimpiä tavoitteita. Se tarkoittaa, että lataamisen tulee olla niin vaivaton osa kaupassakäyntiä, että se palvelee paitsi kauppojemme olemassa olevia asiakkaita, myös houkuttelee uusia ihmisiä asioimaan kaupoissamme lataamisen aikana”, von Bonsdorff sanoo.

”Lisäksi verkoston tulee tarjota tehokasta latausta ja olla tarpeeksi kattava siellä, missä kysyntää on eniten. Kuluvan vuoden loppuun mennessä olemme moninkertaistaneet suurteholatauspisteidemme määrän ja rakentaneet noin 100 kokonaan uutta latausasemaa. Käytännössä tänä vuonna siis tuplaamme K-Lataus-verkoston koon verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen. Tämän kyselytutkimuksen tulokset ja muu asiakaspalaute kertoo meille, että suuntamme on oikea”, hän jatkaa. 

Kolme neljästä arvostaa lataamisessa vastuullisuutta

Vastaajista 74 prosenttia pitää jokseenkin tai erittäin tärkeänä sitä, että ladattava sähkö on uusiutuvalla energialla tuotettua. Luku on sama kuin keväällä 2021 toteutetussa kyselyssä. K-Auto on ylläpitänyt K-Lataus-verkostoa vuodesta 2018, ja kaikki asemilta ladattava sähkö on alusta alkaen ollut 100 % uusiutuvaa, kotimaisella tuulivoimalla tuotettua energiaa.

Kyselytutkimuksen tulokset summattuna

  • Seuraavaksi autonsa uskoo vaihtavan täyssähköön 83 % ja hybridiin 14 % vastaajista. 3 % ei osaa vielä sanoa. Nyt täyssähköautolla ajavista 96 % uskoo jatkossakin ajavansa sellaisella, nyt hybridillä ajavista 61 % uskoo seuraavaksi vaihtavansa täyssähköautoon.
  • Erittäin tärkeänä uusiutuvalla energialla tuotettua lataussähköä pitää 31 %, jokseenkin tärkeänä 43 %, ei kovin tärkeänä 17 % ja ei lainkaan tärkeänä 9 % vastaajista.
  • Ladatessaan K-Lataus-asemalla ruokaostoksilla käy lähes aina 82 % ja kahvilassa tai ravintolassa 33 % vastaajista. 13 % tekee jotain muuta ja 9 % ei yleensä tee juuri muuta kuin lataa autonsa ja jatkaa matkaa.
  • Pääsyyt K-Latauksen käyttöön ovat latauksen sujuvuus (65 %) ja suotuisa sijainti itselle (44 %). 
  • Tärkeimpinä uusien K-Lataus-asemien sijainteina pidetään kauppakeskuksia (80 %) ja ruokakauppoja (80 %). 
  • Vastaajista 36 % toivoo lisää suurteholatauspisteitä, 21 % pikalatauspisteitä CCS-kaapelilla ja 21 % peruslatauspisteitä type 2 -kaapelilla.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä elokuussa 2022. Kohderyhmää olivat kaikki K-Latauksen asiakkaiksi rekisteröityneet. Vastaajia oli yhteensä 3689. Heistä 60 % ajoi kyselyyn vastaamisen hetkellä täyssähköautolla ja 38 % hybridillä. Puolet asui Uudellamaalla.

Lue seuraavaksi