Uutiset

Autot

Robottibussikokemukset Helsingissä myönteisiä

Helsinki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on toteutettu kokeiluja, joilla halutaan löytää keinoja vähentää liikenteen päästöjä.  Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen hankkeet ovat tuoneet Helsingin katukuvaan robottibussilinjat Kalasatamaan ja Vuosaaren Aurinkolahteen.

Sohjoa Baltic (Interreg BSR) -hankkeen pilotoima, yli kahden kilometrin reittiä Aurinkolahden alueella ajava robottibussilinja 90R on houkuttanut uteliaita Vuosaaressa. Muutaman kuukauden aikana kyydissä on käynyt yli 2000 matkustajaa. 

Vuosaaren ajot päättyvät syyskuun 2019 lopussa, mutta Sohjoa Baltic jatkaa robottibussipilotilla Tallinnassa elokuun lopulta eteenpäin ja esittelee robottibussin yleisölle lyhyesti myös Gdanskissa, ensimmäisenä puolalaiskaupunkina, syyskuun aikana.

Matkustajakyselyn tulokset alustavasti myönteisiä

Vuosaaressa on kerätty kattava otos matkustajien mielipiteitä. Sami Mäkinen FLOUsta vastaa matkustajilta kerättävän palautteen analysoinnista. “Suurin osa vastanneista ollut robottibussin kyydissä ensimmäistä kertaa. Lähes kaikki kokevat matkustamisen hyvin turvallisena sekä liikenne- että henkilöturvallisuuden osalta”, Mäkinen kiteyttää.

Vuosaaren matkustajakyselyyn vastanneista suurin ryhmä on ollut yli 60-vuotiaat. Robottibussin valitsemisessa muiden liikkumistapojen sijasta vastaajat kokivat parhaiksi  syiksi huonon sään ja tavaroiden kuljetuksen. Vastaajat uskoivat, että robottibussia voisi käyttää myös työmatkaliikenteen osana.

Mitä sitten?

Täysin kuskiton robottibussi ei vielä ole todellisuutta. Nyt käynnissä olevissa kokeiluissa sisällä on yhä ihminen varmistamassa, että kaikki sujuu turvallisesti. Mikäli operaattori halutaan pois kyydistä, tulisi busseja kyetä valvomaan etäältä tehokkaasti, hieman lennonvarmistuksen tapaan. Vuosaaressa kyselyyn osallistuneista matkustajista kolmannes olisi valmis jo nyt käyttämään bussia ilman operaattoria.

“Päästövähennysten toteutuminen vaatii muutosta kaupunkilaisten liikkumistottumuksiin.  Auton jättäminen kotiin puolestaan edellyttää, että tarjolla on entistä kattavammin muita vaihtoehtoja – ennen kaikkea julkisen liikenteen palveluja. Automaattinen joukkoliikenne mahdollistaa paremman palvelutason ja käyttökokemuksen laajemmalle asiakaskunnalle”, visioi Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Jari Honkonen.

Operoinnin siirtäminen etävalvomoihin, joissa yksi ihminen ohjaa kerralla useamman ajoneuvon laivuetta, vaatii teknologialta vielä hieman kehittymistä. Tavoitteena on, että ensimmäiset kuskittomat robottibussit ajavat Helsingissä keväällä 2020, jolloin FABULOS-hankkeen pilotit alkavat Pasilan lisäksi viidessä eurooppalaisessa kaupungissa.

Julkisrahoitteisista kokeiluista kohti vakavasti otettavaa liiketoimintaa

EU-rahoitteisen FABULOS-hankkeen ilmoille heittämä haaste perustuu aiempien robottibussikokeiluiden tuottamaan tietoon ja osaamiseen, sekä teknologioiden nykytilaan.

“FABULOS-hankkeen lopputulemana ei siis ole tarkoitus olla vain sarja pilotteja eurooppalaisissa partnerikaupungeissa, vaan eräänlainen avaimet käteen -tuotteen esiaste, jonka kaupungit voisivat halutessaan liittää osaksi joukkoliikenneverkostoaan”, kertoo Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän johtaja Oscar Nissin.

Päämääränä on tuottaa seuraavan sukupolven robottibussipalvelu, joka ratkaisee koko joukon teknisiä ongelmia aina itse robottibusseista laivueen hallintaan ja joukkoliikenneintegraatiosta liiketoiminnallisiin kysymyksiin.

LUE MYÖS Jyväs-Caravan vauhdikkaasti kohti juhlavuotta

Lue seuraavaksi