Uutiset

Autot

Renkaiden syyskunto ennätyslukemissa

Taloussuhdanteet ja pitkäjänteinen kampanjointi rengasturvallisuuden puolesta näkyvät tien päällä. Viime syksyn rengasratsioissa kesärenkaiden syyskunto koheni ennätyslukemiin koko 20 vuoden seurantajaksolla. Huonokuntoisilla renkailla ajaa enää joka kymmenes autoilija, kun pahimmillaan osuus oli lähes 25 prosenttia.

Tee kolikkotesti! Laita 2 euron kolikko pystyyn renkaan pääuraan. Jos kolikon 4 mm leveä nikkelireunus pilkahtaa esiin renkaan kuviopalan alta, on syytä harkita renkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta.

Tänä syksynä Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi kampanjoivat rengasturvallisuuden puolesta tiedotuspainotteisesti. Neuvontahenkisiä rengasratsioita järjestetään tällä viikolla Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Porissa ja Rovaniemellä. Lisäksi poliisi kiinnittää huomiota renkaiden kuntoon normaalin liikennevalvonnan yhteydessä.

Joka kymmenes ajaa huonokuntoisilla renkailla

Viime syksynä rengasratsioita järjestettiin laajamittaisesti yhden välivuoden jälkeen. Kampanjaviikolla tarkastettiin yhteensä 5 948 henkilö- ja pakettiauton renkaat 34 eri paikkakunnalla. Päähuomio kohdistettiin jälleen renkaiden urasyvyyksiin. Auto luokitellaan huonorenkaiseksi, jos sen kuluneimman renkaan urasyvyys on 0–2 mm.

Huonokuntoisia kesärenkaita oli 10,3 prosentilla autoilijoista eli vähemmän kuin kertaakaan aiemmin koko kuntoseurannan aikana. Huonorenkaisten autojen osuus hupeni niukasti 0,2 prosenttiyksiköllä edellisistä pohjalukemista. Laittomilla, alle 1,6 millin renkailla rengasratsiaan ajoi 2,4 prosenttia autoilijoista. 

Huonorenkaisten autojen osuudet vaihtelivat Manner-Suomen maakunnissa 6,5:stä 19,8 prosenttiin. Alueelliset erot kesärenkaiden syyskunnossa ovat kaventuneet selkeästi kuntoseurannan aikana paria poikkeusta lukuun ottamatta. Tutkimusaineistoa ei ole painotettu vastaamaan autokannan alueellista jakaumaa.

Renkaat ajetaan huomaamatta kehnoon kuntoon

Kampanjapäällikkö Risto Keskiruokanen Autonrengasliitosta arvelee, että monet ajavat renkaansa huomaamattaan kehnoon kuntoon. ”Viime syksynä huonorenkaisista autoilijoista vain joka neljäs tiedosti renkaidensa kunnon. Renkaiden kulumista pitäisi tarkkailla myös ajokauden aikana. Urasyvyys on helppo varmistaa kahden euron kolikolla, jonka ulkoreunus on leveydeltään neljä milliä”.

Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta kehottaa autoilijoita kiinnittämään huomiota renkaisiin ja olosuhteisiin. ”Tutkimusten mukaan sadekeli ei juurikaan vaikuta käytettyihin turvaväleihin. Sää ja keli vaikuttavat vain vähän keskinopeuksiin, silloinkin kyse on yleensä näkyvyyden heikkenemisestä aiheutuva nopeuden alentaminen. Kuljettajien käyttäytyminen ei muutu riittävästi huonoilla ajokeleillä.”

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta painottaa kuljettajan vastuuta ajoneuvonsa ja renkaidensa kunnosta. ”Poliisi osallistuu mahdollisuuksien mukaan tällä viikolla järjestettäviin renkaiden tarkastustilaisuuksiin. Lisäksi kiinnitämme huomiota renkaiden kuntoon normaalin liikennevalvonnan yhteydessä. Räikeimpiin laiminlyönteihin puututaan huomauttamalla tai sakottamalla.”

LUE MYÖS Yhdeksän kymmenestä ikäkuljettajasta miettii ajokuntoaan

Lue seuraavaksi