Uutiset

Autot

Pohjoismaisen tasoristeysturvallisuuden eroja ja yhteneväisyyksiä selvitetty

Suomen, Ruotsin ja Norjan tasoristeysturvallisuutta vertaileva selvitys tarkastelee maiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Kolmesta Pohjoismaasta Norjassa tapahtuu vähiten tasoristeysonnettomuuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uuden selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, millainen Suomen tasoristeysturvallisuus on suhteessa Ruotsin ja Norjan tasoristeysturvallisuustilanteeseen ja mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat havaittuihin eroihin.

”Selvitys tuo tärkeää vertailutietoa muista Pohjoismaista suomalaisen tasoristeysturvallisuustyön kehittämiseen. Esimerkiksi Norjassa tapahtui sekä absoluuttisilla onnettomuusmäärillä mitattuna että eri ominaisuustietoihin suhteutettuna vähiten tasoristeysonnettomuuksia. Ruotsissa taas tasoristeysten kokonaismäärä on huomattavasti suurempi kuin Suomessa, kuten myös liikenteen vilkkaus”, kertoo erityisasiantuntija Ville Vainiomäki.

Taustadataa tasoristeyksistä – huomenna, torstaina 6.6. vietetään kansainvälistä tasoristeyspäivää

Suomen tavoin myös Ruotsissa ja Norjassa paljon tasoristeyksiä ja tasoristeysten kokonaismäärä on ollut laskussa viime vuosina kaikissa kolmessa Pohjoismaassa.  Vuonna 2016 Suomessa oli 2 778 tasoristeystä valtion rataverkolla. Norjassa vastaavia tasoristeyksiä oli 3 553 ja Ruotsissa 7 030.

Varoituslaitteettomien tasoristeysten osuus kaikista tasoristeyksistä oli Suomessa noin 76 %, Ruotsissa noin 56 % ja Norjassa noin 86 %. Ruotsissa oli Suomea ja Norjaa enemmän puomilla varustettuja tasoristeyksiä.

Selvitykseen haastatellut liikennepsykologit näkivät tasoristeysten poiston tärkeimpänä keinona parantaa tasoristeysturvallisuutta. Mikäli tasoristeyksen poisto ei ole vaihtoehto, tulee tasoristeys varustaa varoituslaitteella. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, tulee tasoristeys ja sen ympäristö tehdä sellaiseksi, että se tukee kaikin tavoin auton kuljettajan toimintaa tasoristeyksessä.

”Olennaista tasoristeysturvallisuuden parantumisen kannalta on kokonaisvaltainen yhteistyö sekä hyvien käytäntöjen jakaminen. Näitä painotetaan myös vuosittaisena kansainvälisenä tasoristeyspäivänä kesäkuussa”, muistuttaa johtava asiantuntija Kirsi Pajunen.

LUE MYÖS Kesäautokaupat kiikarissa?

Lue seuraavaksi