Uutiset

Autot

Paremman palvelun talo

Best-Caravan on kymmenen toimintavuoden aikana kasvanut yhdeksi maamme merkittävim­mistä matkailuajoneuvoliik­keistä. Panostus palveluun ja valikoimaan on tuottanut tu­losta kannattavan ja hallitun kas­vun antaessa eväitä yrityksen kehittämiseen.

”Pyrimme kehittämään toimintaamme ja valikoimaam­me koko ajan kiinnostavam­maksi ja laajemmaksi. Kun pal­velun palaset ovat kohdallaan, vetovoima kasvaa ja tänne kan­nattaa tulla kauempaakin”, vakuuttaa Best-Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari.

”Viime kesänä saimme lisää piha­tilaa naapuritontilta ja viereisen autoliikkeen lopettaessa saim­me mahdollisuuden CaravanMarketin pinta-alan kolminkertaistamiseen. Nyt sisätiloihin saadaan esille isojakin tuotteita. Etuteltat, kalusteet ja muut matkailun mukavuutta lisäävät tuotteet ovat esillä kautta vuoden sisätiloissa”, linjaa Sorvari viimeisen vuoden kehitystä, jonka aikana pi­halle rakentui muutama vieraspaikka, joilla nykyiset ja tulevat asiak­kaat voivat veloituksetta yöpyä.

”Viime talvena meille valmistui myös huoltohallin laajennus, jonka yhteyteen teimme wc:n tyh­jennys- ja vedentäyttöpisteen”, jatkaa Sorvari talonsa palvelutarjonnan esittelyä. Piste on auki ympäri vuorokauden ja palvelee koko karavaanarikan­saa.

Best-Caravanin monimerkkihuollossa ja korjaamossa palvelee viisi alan ammattilaista, joiden osaamistasoon on panostettu merkittävästi. Tehtaiden merkkikoulu­tus ja lukuisat kurssit pitävät asentajien ammat­titaidon ajan tasalla ja Sorvarin mukaan tällä porukalla hoituvat niin korityöt, sähkö-, lämmitys- ja putkistokor­jaukset sekä ennakoivat huollot. Myös kaasulaitteiden huollot ja korjaukset ovat osa asentajien arkipäivää.

Hallin korkeus riittää isoillekin ajoneuvoille ja nosturin avulla voidaan kurkistaa myös ajoneuvojen alle. Best-Caravanin pikahuolto auttaa ilman ajanvarausta vian yllättäessä, kun suuntana on esimerkiksi satamassa odottava laiva.

Valikoima luo kysyntää

Laajennuksen myötä tiloihin saatiin myös ajanmukaisesti varustettu pesuhalli, missä käytetyt ajoneuvot pestään ja puleerataan myyntikuntoon. Best-Caravanin pesuhalli on avoinna myös etuasiakkaille kaikkina vuorokaudenaikoina. Matkailuajoneuvojen peseminen kotipihalla on vaikeaa, mutta lämpimässä ja valoisassa pesuhallissa on helppo ja mukava pestä matkan pölyt ja roiskeet rakkaasta ajoneuvosta. Sorvarin mukaan hinnoittelu on pidetty kohtuullisena, sillä pesumahdollisuutta tarjotaan etuasiakkaille omakustannehintaan.

Best-Caravanin palvelun monipuolisuus va­kuutti myös ranskalaisen nuorenparin, Maryline Dodar­din ja Claude Turpinin. Ranskalaiskaksikon matkailuauton sähkölaittei­siin tuli vika, jonka sähköjär­jestelmiin perehtynyt mekaanikko sai korjattua ilman ranskalaisia varaosia. Pariskunnan matka olisi päässyt jatkumaan, elleivät he olisi ihastuneet yrityksen tarjoamiin palveluihin.

”Täältä he löysivät hyvän leirintäpai­kan, wc:n tyhjennyspisteen ja sähkötolpan. Pääsivätpä he pesemään pyykitkin yrityksen pyykkikoneella. Tästä pihalta käsin he tekivät päivän reissujaan Helsinkiin ja lähiym­päristöön. He tutustuivat myös yrityksen henkilökuntaan, mikä johti kyläilyyn suomalaisperheissä. Niin sauna kuin muutkin suomalaiset erikoisuudet tulivat tutuiksi yhdessä suomenkielen taidon karttumisen kanssa”, kertoo Sorvari ranskalaisvieraistaan.

Best-Caravan aloitti toimintansa Hobby-vaunujen ja -autojen jäl­leenmyyjänä. Sittemmin merkkivali­koima on laajentunut Adrian, Kaben, Rapidon ja matkailuautojen aatelisen, Concorden tuotteilla. Yritys on kasvanut maamme suurimmaksi Hobby-jälleenmyyjäksi, mikä on kasvattanut valikoiman sen mukaiseksi. Sorvarin mukaan monet uutuusmallit saapuvatkin ensimmäisenä juuri Hyvinkäälle.

Sorvarin mukaan ostajalle on tärkeä päästä tu­tustumaan ajoneuvoihin ja ver­tailemaan eri merkkien ja mal­lien ominaisuuksia. Sisustuskin on tärkeä osa ostopäätöstä, sillä ajoneuvoissa asutaan jopa kuukausia. Värisävyjen ja ma­teriaalien täytyy miellyttää sil­mää.

Best-Caravanin isolle pihalle mahtuu nähtävää ja koeajettavaa ja esillä onkin yli 150 ajoneuvoa – niin uusia kuin käytettyjäkin. Sorvarin mukaan käytettyjen kauppa käy hyvin, kun on valikoimaa mitä ver­tailla.

”Välillä uutta ostamaan tullut asiakas päätyy lopulta käytettyyn helmeen. Samalla rahalla saa vähän enemmän kokoa, näköä ja varustelua”, kertoo Sorvari, jonka mukaan yrityksen itse huoltama käytetty on turvalli­nen ostos.

Lue seuraavaksi