Uutiset

Autot

Onnistuiko paikallisliikenteen kilpailuttaminen?

WSP Finland Oy:n Simo Airaksinen

Suomen Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaarissa paneuduttiin tällä kertaa bussiliikenteen kilpailuttamiseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin muun muassa kalustolle. Vuonna 2013 kilpailutettiin monen keskisuuren kaupungin bussiliikenne, jonka on määrä alkaa uudistuneena heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

”Vuosi 2013 tullaan muistamaan keskisuurten kaupunkien kilpailutuksesta”, avaa WSP Finland Oy:n Simo Airaksinen, jonka mukaan tulevana kesänä alkavissa liikenteissä sovelletaan hyvin erilaisia järjestämis- ja hankintatapoja. Bruttomallin ohella käytössä on muun muassa kannuste- ja kysyntäurakkamalleja ja Airaksisen mukaan useiden järjestämistapojen etuna ovat myöhemmin saatavat kokemukset eri järjestämistavoista.

”Erilaisista järjestämistavoista huolimatta hintataso on noudattanut monin paikoin tilaajan asettamaa ennakkoarviota. Oulussa hinta tosin kohosi ennakoitua korkeammaksi ja Joensuussa huomattavasti ennakoitua alhaisemmaksi”, avaa Airaksinen ratkennutta kilpailutusta, jossa voittajaksi tiensä raivasi useimmiten nykyinen liikennöitsijä. Jyväskylässä liikenteen voittanut ja sittemmin Koiviston Auto Oy:n huomaan siirtynyt Onnibussi oli kierroksen suurin yllättäjä ja samalla eniten tunteita herättänyt toimija.

Linja-autoliikennettä hyvin läheltä vuosien ajan seuranneen Pekka Hongiston mukaan kilpailutus meni kohtuullisesti ja kouluarvosanaksi tälle hän antaisi kahdeksikon. Yhtenä suurena epäkohtana Hongisto pitää tarjousten verrattain alhaista määrää.

”Nopeasti laskien kolmasosaan kohteista saatiin vain yksi tarjous, jolloin todellisen kilpailun määrä on olematonta”, pohti Hongisto, joka pitää myös päätöksistä tehtyjä valituksia harmittavina. Hänen mukaansa tarjousmenettelyn tulisikin olla hyvin yksinkertainen epäselvyyksien ja valituksien välttämiseksi.

Kilpailutus toi Hongiston mukaan hyvin maltillisia muutoksia liikennöitsijäkenttään – toki reviirien murtaminen ei mikään itsetarkoitus olekaan.

”Nyt nähtiin useita samanaikaisia ja kooltaan suurehkoja kilpailutuksia, jotka vaikeuttavat ainakin pienten toimijoiden mukanaoloa. Markkinoiden monopolisoitumista on varottava”, muistuttaa Hongisto kommenttipuheenvuorossaan, joka tuntui saavan kuulijoiden joukossa myönteisen hyväksynnän.

Kilpailutuksen myötä käytössä oleva bussikalusto uudistuu monessa suomalaiskaupungissa. Esimakua tulossa olevista uudistuksista antoi Lahden Kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Lauri Jorasmaa, jonka mukaan Lahdessa liikennöi heinäkuun jälkeen verrattain uudenaikainen ajoneuvokanta.

”Lahden joukkoliikennettä ajetaan kaikkiaan 86 isolla bussilla, josta uusia autoja on 76 kappaletta. Kaksiakselisia autoja on 55 kappaletta ja teliautoja 20, joiden lisäksi liikenteeseen otetaan yksi pienauto”, summaa Jorasmaa, jonka mukaan kaluston voimakas uudistuminen johtuu paljolti pisteytyksestä.

Lahdessa pisteytyksen perustui päästöluokitukseen ja ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin. Jorasmaan arvioiden mukaan pisteytyksen ansiosta Lahteen saatiin runsaasti tarjouksia – 8 kohteeseen saatiin kaikkiaan 41 tarjousta yhdeksältä eri tarjoajalta. Samalla joukkoliikennesuunnittelija arvelee pisteytyksen nostaneen myös hintaa, joka ei kuitenkaan noussut ennakolta arvioitua korkeammaksi.

Bussikaluston uudistumista kiitellään myös kalustotoimittajien parissa. Scania Suomen Robert Eklundin mukana Suomeen saadaan nyt päästöiltään alhaisia busseja, jotka tarjoavat aiempaa parempaa matkustusmukavuutta. Eklundin arvioiden mukaan nämä ovat seikkoja, jotka ovat omiaan lisäämään joukkoliikenteen suosiota.

Liikenneneuvos Marko Forsblom Liikenne- ja viestintäministeriöstä katsoi liikenteen tulevaisuutta hiukan laajemman linssin takaa. ”Tulevaisuudessa liikennejärjestelmä on enemmänkin eri liikennemuodoista koostuva kokonaisuus, jossa asiakas ostaa etukäteen hinnoiteltuja paketteja liikkumiseen. Nyt vastaavaa konseptia hyödynnetään esimerkiksi matkapuhelinviestinnässä ja mobiiililaitteissa”, maalaa Forsblom tulevaa.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi