Uutiset

Autot

Nissan näyttää tietä uuden akkuteknologian avulla

25. marraskuuta julkistettu uusi toimintasuunnitelma mahdollistaa sähköautojen ja akkuteknologian täyden potentiaalin hyödyntämisen ja edistää yleiseurooppalaista tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä.

Suunnitelman ehdotusten tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja helpottaa sähköautojen hankintaa ja niiden integrointia Euroopan maiden sähköverkkoihin.

Projekti esitellään yksityiskohtaisesti uudessa Nissanin johdolla laaditussa white paper julkaisussa. Se on osa Euroopan komission tukemaa EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) ohjelmaa, jonka tarkoituksena on yhdistää eri teollisuudenalojen, kaupunkihallinnon ja tiedemaailman edustajien asiantuntemus.

Uudessa julkaisussa käsitellään akkuteknologian keskeistä roolia tulevaisuudessa, tarvetta akkujen kokonaisvaltaiselle uusiokäytölle siirrettävinä tai kiinteinä energiavarastoina sekä tapoja poistaa esteitä Vehicle-to-Grid-järjestelmien kaltaisten energiajärjestelmien toteuttamisen tieltä.

White paper -julkaisu sisältää seuraavat viranomaisille suunnatut käytännön suositukset, jotka tuovat uusia näkökulmia liikenne- ja energiapolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen:

  • Erityisesti keskipitkän toimintamatkan sähköautojen hankinnan tukeminen kannusteilla sähköautojen käyttöönoton helpottamiseksi massamarkkinasegmenteissä
  • Vain vähäpäästöisille autoille tarkoitettujen kaupunkialueiden hyödyntäminen ihmisten toimintamallien muokkaamiseen
  • Viranomaisten antama hyvä esimerkki julkisen sektorin autokaluston, mukaan lukien linja-autojen ja taksien, sähköistämisen kautta
  • Älykkään latausinfrastruktuurin asentamisprosessien yksinkertaistaminen
  • Positiivisiin ympäristövaikutuksiin ja sähköautoista sähköverkkoon palautettuun energiaan perustuvien verokannusteiden käyttöönotto
  • Uusiutuvaan energiaan perustuvien ja energiatehokkaiden teknologioiden sekä älykkäiden latauspisteiden asentaminen uusiin liikerakennuksiin määräysten tai kannusteiden kautta
  • Sähköauton omistamisen taloudellisten hyötyjen parantaminen kodin aurinkopaneeli- ja energiavarastojärjestelmiin integroinnin avulla
  • Liikenne- ja energia-asioita koskevan poliittisen päätöksenteon yhtenäistäminen sen sijaan, että näistä asioista päätetään omilla tahoillaan.

Friederike Kienitz, Vice President for Communications, Legal, External & Government Affairs, Nissan Europe, kertoo: ”Euroopan edessä olevien haasteiden ratkaiseminen vaatii täydellistä ajattelutavan muutosta sen suhteen, kuinka liikenne- ja energiapolitiikkaa suunnitellaan. Nissanin uraauurtava LEAF-sähköauto toi massamarkkinoille suunnatun akkuteknologian Eurooppaan jo kymmenen vuotta sitten, mutta nyt julkaistu white paper osoittaa, että kysymys on paljon suuremmista asioista kuin pelkästään Nissanista tai sähköautoista. Hiilineutraaliuden saavuttaminen Euroopassa vuoteen 2050 mennessä vaatii kovaa työtä. Julkaisumme viitoittaa tietä tähän tavoitteeseen kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla.”

Nissan Europe on johtanut Intelligent Mobility for Energy Transition -aloitetta EIP-SCC-ohjelman puitteissa ja haastatellut tässä ominaisuudessa useita kuljetus- ja energia-alan vaikuttajia. Tarkoituksena on ollut selvittää, mitkä ovat keskeisiä pullonkauloja uusiutuvan energian laajempaan käyttöön siirryttäessä. Tämän prosessin tuloksena syntyi white paper julkaisu, joka julkistettiin Smart Cities Expo World Congress tapahtumassa Barcelonassa useiden poliittisten päättäjien läsnä ollessa. Julkaisu on saanut hyvän vastaanoton monilta vaikutusvaltaisilta järjestöiltä.


Lue myös: Savonlinjan Meejo-palvelu uudistaa liikkumisen

Lue seuraavaksi