Uutiset

Autot

Nissan Europen keskusvarastolle aurinkopaneelikatto

Nissan Europen keskusvarasto otti käyttöön Alankomaiden suurimman joukkorahoitetun aurinkopaneelikaton

Amsterdamissa sijaitsevan Nissan Europen keskusvaraston (Nissan Motor Parts Center) katolle asennettu aurinkokennosto tuottaa uusiutuvaa energiaa jopa 900 kotitalouden sähköntarpeen verran ja vähentää 1,17 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Aurinkopaneelikatto kattaa lähes 70 prosenttia keskusvaraston vuosittaisesta energiantarpeesta.

Projektia on osittain rahoitettu paikallisen joukkorahoituksen voimin, mikä merkitsee ensimmäistä huomattavaa yhteistyöprojektia Nissanin ja paikallisten asukkaiden välillä.

Nissan vahvisti tänään ottaneensa keskusvarastotiloissaan käyttöön Alankomaiden laajimman joukkorahoitetun aurinkopaneelikaton.

Alankomaiden pääkaupungissa sijaitsevan Nissan Europen keskusvaraston (Nissan Motor Parts Center, NMPC) katolle asennettu aurinkopaneelikennosto koostuu lähes 9 000 aurinkopaneelista ja tuottaa jopa 900 kotitalouden sähköntarpeen verran uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelikaton ansiosta keskusvaraston hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti, arvioiden mukaan vähennykset ovat jopa 1,17 miljoonaa kiloa vuodessa.

Tämä valtava aurinkopaneelikennosto pystyy kattamaan jopa 70 prosenttia NMPC:n vuosittaisesta energiantarpeesta ja se onkin merkittävä edistysaskel Nissanin tavoitteissa pyrkiä kestävää kehitystä edistäviin toimintoihin. Merkittävää on myös se,  että osa paneeleiden tuottamasta energiasta ohjataan suoraan kansalliseen sähköverkkoon.

Francisco Carranza, Managing Director, Nissan Energy totesi: “Nissan on sitoutunut vähentämään Euroopassa sijaitsevien tuotantolaitostensa ympäristövaikutuksia ja olemme iloisia siitä, että olemme tänään voineet ottaa aurinkopaneelikattomme käyttöön Amsterdamin keskusvarastollamme.”

”Nissanin Intelligent Mobility –vision kulmakivenä on investoida  uusiin energiaratkaisuihin ja ottaa niitä käyttöön. Tämä projekti osoittaa selkeästi  sen, että emme vain ole mukana autoiluun liittyvässä muutoksessa, vaan että voimme vastata myös elintapamuutoksia edellyttäviin haasteisiin.”

Aurinkokennostoprojekti on myös ensimmäinen laajempi yhteistyöprojekti paikallisten asukkaiden ja Nissanin välillä, ja projektia on osin rahoitettu kansallisen joukkorahoituksen voimin.

Koen Maes, Managing Director, Nissan Benelux: “Amsterdam on yksi Euroopan edistyksellisimmistä kaupungeista ja olemme innolla mukana kehittämässä kaupunkiimme entistä fiksumpia ja tehokkaampia ratkaisuja tilojen, energian ja resurssien käyttöön — samaan aikaan kun edistämme kestävää kehitystä omissa toiminnoissamme.” 

Projektin onnistuminen on rohkaissut NMPC:tä miettimään uusia ratkaisuja, joiden tavoitteena on vähentää keskusvaraston hiilijalanjälkeä vieläkin enemmän.

Lue seuraavaksi