Uutiset

Autot

Neste selvitti autoilijoiden suhtautumisen robotteihin

Valtaosa autoilijoista uskoo robottien korvaavan ihmisen tulevaisuudessa ‒ tietyissä töissä

Liikkuminen on ennennäkemättömän nopeassa muutoksessa. Nesteen toteuttamasta kyselystä* selviää, että siihen vastanneista autoilijoista peräti 83 % uskoo robottien korvaavan ihmisen tietyissä töissä tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia suhtautuu joko myönteisesti tai neutraalisti niiden hyödyntämiseen palveluissa. Lähes 40 prosenttia uskoo robotiikan lisääntymisen helpottavan omaa autoilua tulevaisuudessa.

“Moni suhtautuu jo nyt myönteisesti robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin autoilussa. On kiinnostavaa nähdä, miten asenteet sitä kohtaan kehittyvät. Varmaa on, että tulemme näkemään yhä pidemmälle robotisoituja tai automatisoituja palveluita”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen johtaja Panu Kopra.

Hyötyinä “nopeus, tehokkuus rutiiniasioissa” ‒ mutta “elävää ihmiskontaktia ei korvaa mikään”

Robotiikan eduiksi kyselyyn vastanneet autoilijat laskevat sujuvuuden, nopeuden ja palvelun tasalaatuisuuden. Monissa avoimissa vastauksissa robotisointia toivotaan ennen kaikkea päivittäisiin rutiineihin.

Huolta herättävät kuitenkin ongelmatilanteiden asianmukainen hoito sekä ihmiskontaktin puuttuminen asiakaspalvelutilanteessa. Avoimissa kommenteissa toistuvat vastaukset, joiden mukaan ihmistä ei kuitenkaan voida korvata yksilöllistä palvelua tai tunneälyä vaativissa asioissa: “Elävää ihmiskontaktia ei korvaa mikään”, eräs kyselyyn vastanneista kertoo.

Robotisoiduista palveluista tarvitaan lisää tietoa

Puolet kyselyn vastaajista kertoo käyttäneensä robotisoitua palvelua viimeisen vuoden aikana. Toisaalta kolmannes (33 %) vastaajista ei tiennyt, oliko jo käyttänyt tällaista palvelua vai ei.

“Vaikuttaa siltä, etteivät mielikuvat robotisoiduista palveluista ole aivan selviä. Tällaisten palveluiden tuottajien tulisi tarjota tietoa ja myös konkreettisia mahdollisuuksia tutustua erilaisiin käytännön sovelluksiin. Tähän liittyen pilotoimme Vantaalla yhtä visiota tulevaisuuden liikenneasemasta, johon kuuluu myös auton tankkaava robottikäsi. Testaamme sillä robotisoitujen palveluiden kuten robottitankkaamisen istumista autoilijoiden arkeen. Kerromme lisää pilotin etenemisestä myöhemmin keväällä”, Kopra lisää.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 132 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 495, vastausprosentti 9 %) 10.‒17.10.2018 välisenä aikana. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa yleisiä mielipiteitä robotiikasta sekä sen merkityksestä autoilussa.

Lue seuraavaksi