Uutiset

Autot

Miten väistämissäännöt muuttuvat risteyksissä?

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Pyöräilijän ja autoilijan väistämissäännöt risteyksissä pysyvät pitkälti ennallaan. Pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, tuovat risteyksiin väistämissääntöjä selkeyttäviä muutoksia.

Miten risteyksissä toimitaan?

Pääosin pyöräilijän ja autoilijan keskinäinen kulkujärjestys ratkotaan samalla tavalla sekä nykyisen että uuden, 1.6.2020 voimaan tulevan, tieliikennelain mukaan. Kertauksena vielä väistämissäännöt tiivistetysti.

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Kun pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki. 1.6.2020 alkaen ajoneuvoliikenteelle ja raitiovaunuille voidaan tällä uudella merkillä osoittaa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. 
  • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki.

Muutoksia pyörätien jatkeen merkitsemistapaan – siirtymäaika vaatii erityistä valppautta

Uusi laki tuo 1.6.2020 voimaan tullessaan muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Tällä hetkellä pyörätien jatke ei kerro siitä, kuka väistää. 

Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos risteävälle suunnalle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää.

Pyörätien jatkeen merkitsemiseen on tällä hetkellä annettu kahden vuoden siirtymäaika eli tänä aikana merkinnät eivät vielä ole välttämättä ajan tasalla. Pyörätien jatkeita tulee näkymään, vaikka väistämistä ei olisi vielä merkitty autoilijalle. Erityisesti risteyksissä tarvitaan siis varovaisuutta ja ennakoivaa ajotapaa. On seurattava peilejä ja käännettävä päätä myös kuolleen kulman tarkistamiseksi. Sekä kaksi- että nelipyöräisellä on syytä lähestyä risteystä sopivalla tilannenopeudella, jotta toiset tienkäyttäjät ennättävät tehdä tarpeelliset havainnot.

Uudessa laissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli. Ajoradan voi ylittää suojatietä pitkin ajaen, mutta väistämisvelvollisuus määräytyy tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan.

Lue myös: Mitsubishin uuden ASX-mallin hinnat on nyt julkaistu

Lue seuraavaksi