Uutiset

Autot

Mikko Saariahosta TMFG:n vaikuttavuusjohtaja

Mikko Saariaho on nimitetty Traffic Management Finland Groupin (TMFG) vaikuttavuusjohtajaksi (Chief Impact Officer) 1.9.2019 alkaen. Hänen tehtävänään on kasvattaa yhtiön vaikuttavuutta ja tukea liikennemarkkinoiden murrosta. Vaikuttavuusjohtaja vastaa myös yhtiön viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä sekä strategiaprosessista. Vaikuttavuusjohtaja toimii TMFG:n johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Juko Hakalalle.

Mikko Saariaho siirtyy TMFG:n palvelukseen elintarvikesektorilta HKScanista, jossa hän on toiminut viestinnän ja kestävän kehityksen johtajana. Hän on työskennellyt aiemmin mm. Finavian viestintäjohtajana, minkä lisäksi hänellä on myös mediataustaa.

”Vaikuttavuusjohtajana Mikko Saariaho ottaa yhtiössämme täysin uuden avainroolin. Sujuvan ja turvallisen liikenteenohjauksen rinnalla keskeinen tavoitteemme on mahdollistaa liikennekäyttäytymisen murros ja tuottaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle, liikenteen käyttäjille ja elinkeinoelämälle. Vaikuttavuusjohtaja on keskeisessä roolissa yhtiömme strategian toteuttajana ja sen eteenpäin viejänä. Hän vahvistaa mahdollisuuksiamme suunnata, luoda ja viestiä yrityksemme vaikuttavuuden tuloksia kokonaisvaltaisesti. Toivotankin Mikon lämpimästi tervetulleeksi tekemään tärkeää työtä tällä strategisesti keskeisellä alueella”, sanoo TMFG:n toimitusjohtaja Juko Hakala.

”Suomessa on ensimmäisten joukossa maailmassa yhdistetty kaikkien liikennemuotojen ohjaus samaan yhtiöön. Tämän ansioista TMFG:n asiantuntemus, kokoama liikenteen data sekä ratkaisut tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää koko liikennejärjestelmää. Yhtiö painottaa vahvasti uusia asiakaslähtöisiä palveluja ja toimii mahdollistajana uudelle liiketoiminnalle. Työ edellyttää tiivistä vuorovaikutusta ekosysteemikumppaneiden kanssa. Tarjoan tähän työhön vuorovaikutusta painottavan osaamiseni. Odotan innolla, että pääsen aloittamaan työt ja rakentamaan uutta alueella, jolla on näin suora yhteys kansalaisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin”, sanoo Mikko Saariaho.

Lue seuraavaksi