Uutiset

Autot

Matkailuajoneuvokanta ylitti 100 000 rajan

Matkailuvaunukanta kasvoi 1135 kappaletta (1,8 %). Vaunukanta on osittain varsin iäkästä, vanhimmat rekisterissä olevat matkailuvaunut ovat jo yli neljäkymmenvuotiaita. Poistuma on kuitenkin suhteellisen vähäistä, jolloin kanta kasvaa.

Matkailuautokanta kasvoi 3860 kappaletta (11,5 %). Matkailuautojen poistuma on vähäistä kannan nuoruudesta johtuen. Kannan nousua selittää osin liikennekäytöstäpoisto. Aiemmin kesäkautena käytössä olevia matkailuautoja ei enää poisteta rekisteristä, vaan ne otetaan vain pois liikenteestä.

Matkailuvaunutiheys

Matkailuvaunuja asukasta kohti on eniten Pohjois-Suomen alueella. Pohjois-Pohjanmaalla on 22,2 matkailuvaunua 1000 asukasta kohti, kun esimerkiksi Uudellamaalla vain 8,6 vaunua. Keskimäärin vaunutiheys on 12,3 vaunua 1000 asukasta kohti koko maan alueella.

Matkailuautotiheys

Matkailuautokanta on tihein Lapissa, 11,7 matkailuautoa 1000 asukasta kohti. Vähiten autoja on Uudellamaalla, 4,2 autoa 1000 asukasta kohti. Keskimäärin matkailuautotiheys on 7,1 vaunua 1000 asukasta kohti koko maan alueella.

Kaiken kaikkiaan matkailuajoneuvoja on 19,4 kappaletta 1000 asukasta kohti koko maassa.

Lue seuraavaksi