Uutiset

Autot

Liukkautta tai liikenteen vaaratilanteita

– eurooppalainen yhteistyöverkosto vauhdittamaan tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon hyödyntämistä

Eurooppalainen yhteistyö tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon tiimoilta sai vahvan mandaatin, kun eri maiden viranomaisista, palveluntuottajista sekä ajoneuvojen valmistajista koostuva yhteistyöryhmä sopi liikenteen tiedon käytön edistämisestä. Yhteistyösopimuksella vauhditetaan konkreettisten liikenneturvallisuutta parantavien palveluiden aikaansaamista.

3.6.2019 Alankomaiden Eindhovenissa allekirjoitetulla yhteisymmärryspöytäkirjalla edistetään tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon vaihtoa Euroopassa, avoimessa ja kaikkia osapuolia hyödyttävässä yhteistyössä. Allekirjoittajien muodostamaan, tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon kehittämistä edistävään eurooppalaiseen Data Task Force -ryhmään (DTF) kuuluu eri maiden viranomaisia, palveluntuottajia ja ajoneuvojen valmistajia. Suomesta mukana ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja liikenteenohjausyhtiö Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland).

”Näemme erittäin tärkeäksi, että olemassa olevaa olosuhde- ja häiriötietoa hyödynnetään tehokkaasti kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi. Liikennetiedon hyödyntäminen laajasti ja yli organisaatio- ja maarajojen on olennaista liikenteen uusien palveluiden synnyttämiseksi sekä meidän kaikkien liikenneturvallisuuden parantamiseksi”, painottaa yhteisymmärryspöytäkirjan Suomen edustajana allekirjoittanut Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Yhteisymmärryspöytäkirjan toinen allekirjoittaja Suomen puolelta, tieliikenteenohjauksesta vastaava ITM Finland, osa liikenteenohjausyritys Traffic Management Finlandia, painottaa teknologian merkitystä yhteisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

”Toimintamme ytimen muodostavat palvelut, joilla mahdollistetaan turvallinen ja sujuva liikenne tieverkollamme. Tässä palveluiden jatkuva kehittäminen ja eteenpäin vieminen eri teknologisia ratkaisuja hyödyntäen on avainasemassa. DTF:n myötä pääsemme nyt laajentamaan kumppaniverkostoamme entisestään ja etsimään yhtenä rintamana kokonaan uusia ratkaisuja tulevaisuuden liikenneturvallisuuden hyväksi”, kertoo ITM Finlandin operatiivinen johtaja Riku Suursalmi.

Monialainen, vakiintunut yhteistyö luo kokeiluista liikenneturvallisuutta edistäviä palveluja

Ajoneuvojen havainnoimaa dataa, kuten liukkaustietoa tai tietoa tiellä olevista esteistä, pystytään hyödyntämään myös muiden tienkäyttäjien varoittamiseen hankalista keliolosuhteista tai onnettomuuksista. Yhteistyöhankkeen osapuolet sitoutuvat aktiiviseen tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon kehittämiseen kokeilun aikana. Tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta parantavien palveluiden syntymistä.

”Olemme olleet aktiivisesti mukana erilaisissa kansallisissa sekä kansainvälisissä kokeiluissa, joissa on hyödynnetty sekä henkilöliikenteen että raskaan liikenteen tuottamaa tietoa niin keliolosuhteista kuin muistakin liikenteen häiriöistä. Kannatamme vahvasti uusien innovaatioiden luomista ja näemme, että DTF:n kaltainen vakiintunut yhteistyö on avainasemassa kokeiluiden viemisessä käytäntöön ja kaikkien eurooppalaisten tienkäyttäjien hyödyksi”, sanoo Sillanpää.

LUE MYÖS Volvo -autot ympäri Eurooppaa varoittavat toisiaan liukkaista maanteistä ja vaaratilanteista

Lue seuraavaksi