Uutiset

Autot

Liikenneturvallisuus on myös osa varusmiespalvelusta

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta nuoret ovat edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Liikenneturva, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat usean vuoden ajan järjestäneet jokaiselle saapumiserälle liikenneturvallisuuskoulutusta. Särmänä liikenteessä -malli tähtää nuoren omaan oivallukseen vertaisryhmän tuen avulla, ja se tavoittaa merkittävän osan ikäryhmästä.

Työtä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyössä monen eri toimijan voimin. Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

”Liikenneonnettomuus ei ole asia, johon vain ajaudutaan. Särmänä liikenteessä -koulutuksen etu on vertaisen tarjoama tuki ja osallistava malli, joka saa nuoret itse pohtimaan, millaisia seurauksia voi pienilläkin virheratkaisuilla olla. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja ja motivoidaan oikeisiin valintoihin”, kuvailee Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lattu.

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat merkittävässä roolissa nuorten tavoittamisessa ja nuorten aikuisten liikennekasvattajina. Varusmiespalvelus onkin luonteva paikka liikenneturvallisuuskoulutukselle, joka ei hyödytä pelkästään nuoria itseään vaan se parantaa myös palvelusturvallisuutta.

”Tammikuun saapumiserästä moni lähtee ensimmäiselle lomalleen nyt viikonloppuna. Kiire kotiin, ensimmäisten palvelusviikkojen aiheuttama väsymys ja vapaa-ajan rientoihin orientoitunut mieli voivat haastaa varusmiestä viikonlopun autoilussa. Palvelusaikana kaverit hitsautuvat yhteen ja toisista pidetään huolta. Särmänä liikenteessä -koulutuksella yritämme kannustamaan siihen, että huolenpito kavereista ulottuu myös liikenteeseen”, Lattu pohtii.

Nuoret liikenteen riskiryhmää

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan: kuolemien ja loukkaantumisten määrä on laskenut yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silti ikäluokka on edelleen yksi liikenteen riskiryhmistä. Etenkin nuorille miehille sattuu paljon liikenneonnettomuuksia. Joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15-24-vuotias nuori.

”Nuorten kuljettajien kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Tyypillistä on omien ajotaitojen yliarviointi ja tavallista suurempi riskinotto. Onnettomuuksien taustalla näkyy myös alkoholia, väsymystä ja turvavyön kiinnittämättömyyttä. Särmänä liikenteessä -koulutuksessa tartumme juuri näihin teemoihin, ajonaikaisen kännykänkäytön lisäksi”, Lattu tiivistää.

Koulutukseen kuuluu sekä esityksiä että ryhmäkeskustelua. Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan, kuinka omilla valinnoilla voi vaikuttaa sekä oman että lähipiirin liikkumisen turvallisuuteen.

”Särmänä myy oivalluksia, se ei saarnaa. Oman tuvan ryhmäkeskusteluissa nuoret pohtivat juuri heidän liikkumiseensa liittyviä riskejä ja miettivät niihin ratkaisuja yhdessä. Asiat ovat konkreettisia ja nuorille tuttuja: miten varmistetaan, että jokaisella kyydissä on turvavyö kiinni, miten toimia ryhmäpaineessa, jos kaveri yllyttää turhaan riskinottoon, ja miten estää kaveria menemästä kännissä rattiin”, Lattu kertoo.

Lue seuraavaksi