Uutiset

Autot

Liikenneturva – älypuhelimien käyttöä ei tule sallia liikennevaloissa

Hallituksen esitysluonnoksessa tieliikennelaiksi esitetään uutta tulkintaa, jonka mukaan älypuhelinta saisi jatkossa pitää kädessä esimerkiksi liikennevaloissa. Liikenneturvan mukaan esitys heikentäisi etenkin kaupunkiliikenteen turvallisuutta.

Ehdotetun lakiluonnoksen perustelujen mukaan ”Ajoneuvon tai raitiovaunun ollessa pysähdyksissä esimerkiksi liikennevalojen aikana (älypuhelimen) käyttö ei sen sijaan olisi enää kiellettyä.”

Liikennevaloihin pysähtyminen on hetkellinen tilanne, joka kuitenkin edellyttää kuljettajalta koko ajan tarkkaavaisuutta. Kuljettajan tulee seurata, milloin liikennevalo vaihtuu jälleen vihreäksi ja varmistaa liikkeelle lähtiessään, ettei suojatiellä ole enää katua ylittäviä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.

Erityisesti suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta on kyseenalaista, että edes perustelutekstissä annetaan ”lupa” huomion kiinnittämiseen liikenteen seuraamisen sijasta viestintävälineisiin. Perustelut vaikuttavat tulevan lain tulkintaan.

Ehdotus jättää huomioimatta myös tutkitut tiedot, jotka kertovat älypuhelimien synnyttämästä riippuvuussuhteesta. On suuri vaara, että puhelimia ei laskettaisi pois valojen vaihtuessa, vaan viestejä kirjoitettaisiin tai luettaisin loppuun auton jo liikkuessa. Näin tarkkaamattomuuden riskitekijät tuodaan suoraan kaikkein haavoittuvimpaan kaupunkiliikenteeseen.

Lue seuraavaksi