Uutiset

Autot

Liikenne- ja liikkumistietojen analytiikka

Liikenne- ja liikkumistietojen analytiikka avuksi tieliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen

Liikenneruuhkien ja poikkeustilanteiden ennakointi ja nopea tiedottaminen palvelevat kaikkia teillä liikkujia. Tutkimme ja kokeilimme uusia liikennelaskennan menetelmiä sekä ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamista keinoälyn avulla.

Tavoitteena kattava perustietopohja monipuoliseen käyttöön

Osana Väylän (ent. Liikenneviraston) digitalisaatiohanketta tutkimme, testasimme ja kehitimme moderneja teknisiä ratkaisuja liikenne- ja liikkumistietojen keräämisen avuksi tie-, vesi- ja rautatieliikenteessä. Tavoitteena oli muodostaa kattava perustietopohja ja tilannekuva, jota voidaan hyödyntää liikenteenohjauksessa, tiedottamisessa, väylien suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja tietopalveluissa.

Joukkoistetun tiedonkeruun tuloksena sovellus liikenteen tiedotukseen

Kehitimme ja testasimme yhteistyössä vapaaehtoisten tienkäyttäjien ja yhteistyökumppanin kanssa joukkoistettua tiedonkeruuta mobiililaitteiden avulla. Tuloksena syntyi ensimmäinen versio mobiililaitteella toimivasta sovelluksesta (LiviApp), joka sisältää suositun Väylän tuottaman Liikennetilanne-palvelun ominaisuudet yhdistettynä Väylän ja Ely-keskusten yhteisen Palauteväylän palveluihin. Sovellus lanseerataan vuoden 2019 aikana.

Keinoäly, lasertutka ja bigdataa pilvessä

Uusia tiedonkeruun menetelmiä tutkittiin myös tietunneleiden turvallisuuden parantamiseksi. Keinoäly opetettiin tunnistamaan videokuvan ja lasertutkan tuottaman datayhdistelmän pohjalta, millainen on normaali liikennevirta ja mitkä ovat poikkeuksia siitä. Poikkeustilanteet tuottaisivat automaattisen signaalin liikenteenohjaukseen, joka voisi rajoittaa liikennettä tunnelissa tai sulkea sen kokonaan sekä käynnistää tarvittaessa pelastustoimet. Tutkimuksesta saatiin hyvä pohja kyseisen teknologian laajemmalle käyttöönotolle tieverkolla. Lue lisää tietunnelitutkimuksesta.

Digitalisaatiohankkeen aikana rakennettiin pääosin pilvipalveluna suurten tietomassojen käsittely- ja analysointiympäristö. Tämä ympäristö mahdollistaa reaaliaikaisten havaintotietojen sekä staattisempien, suurten tietomäärien, kuten kuva- ja videodatan hallitun tallennuksen, käsittelyn ja tietopalvelut kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti.

Joukkoliikenteen palveluja ja avointa dataa eri tarpeisiin

Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön myös muun muassa joukkoliikenteen valtionrahoituksen ja tunnuslukujen rekisteri ja avoin tietopalvelu, sekä HSL:n kanssa yhdessä kehitetty aiempaa käyttäjäystävällisempi Reittiopas. Lue lisää reittioppaasta.

Meriliikenteen julkiset liikennetiedot (AIS), satamien aluskäynnit, rautatieliikenteen kulku- ja kokoonpanotiedot sekä tieliikenteen automaattisten mittausasemien ja tiesääasemien tiedot julkaistiin avoimena datana Digitraffic-palvelussa.

Lue seuraavaksi