Uutiset

Autot

Kuluttajat toivovat autoliikkeiltä digitaalisia palveluja

Globaalin autoalan ohjelmistotoimittajan CDK:n teettämästä kuluttajakyselystä käy ilmi, että suomalaisista kuluttajista lähes puolet toivoisi voivansa lähettää autonsa vioista tietoa esimerkiksi kuvien kautta. Noin 40 % olisi myös kiinnostunut lataamaan autoliikkeen sovelluksen, jonka kautta voisi hoitaa esimerkiksi ajanvaraukset huoltoon ja saada tarjouksia.  

Uusien autojen myynnin laskiessa yhä useampi autoliike voisi saada lisätuloja hallitsemalla asiakkuuden koko elinkaarta, aina uuden auton ostosta huoltoon ja vaihtoon. Yksi tapa asiakasuskollisuuden kasvattamiseen voisi olla erilaiset digitaaliset palvelut, joista CDK:n teettämän kyselyn mukaan suomalaiset vaikuttavat olevan varsin kiinnostuneita.

Suomalaisten mielestä mielenkiintoisimpia autoliikkeiden digitaalisia palveluja olisivat vikailmoitusten lähettäminen kuvaviesteinä huoltoon (44 %), autoliikkeen oma sovellus (40 %) ja yhteydenpito auton tietokoneen kautta suoraan autoliikkeeseen (37 %).

34 % suomalaisista olisi myös hyvin kiinnostunut lisättyyn todellisuuteen (AR) perustuvasta virtuaaliteknikosta, joka voisi auttaa vikojen paikantamisessa.

”Kuluttajat ovat muussa asioinnissaan tottuneet digitaalisiin palveluihin ja odottavat niitä nyt myös autoliikkeiltä. Autoliikkeille digitaalisuus mahdollistaisi nykyistä paremmat edellytykset ylläpitää yhteyttä asiakkaaseen ja kerätä dataa paremman palvelun tueksi”, CDK:n maajohtaja Sanna Andersson toteaa ja jatkaa:

”Kyselyssämme nousi selvästi esille, että erityisesti nuoret ikäryhmät odottavat digitaalisia palveluja. Kiinnostus oli kuitenkin erittäin suurta myös 36–55  -vuotiaiden ikäryhmässä.”

Digitaalisuus näkyy autoliikkeissä monesti jo uuden auton ostoprosessissa. Yhä useampi liike käyttää ostotilanteessa mobiililaitteita, jolloin yhdessä asiakkaan kanssa voidaan tutustua esimerkiksi eri rahoitusvaihtoehtoihin tai auton räätälöintimahdollisuuksiin.

”Uskon, että tulevaisuudessa erilaiset autojen virtuaaliset esittelytilat yleistyvät. Teknologia on jo nyt olemassa ja kuluttajista enemmän kuin joka neljäs olisi kiinnostunut kokeilemaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen pohjautuvia ratkaisuja auton ostossa”, Andersson sanoo.

CDK on mukana huomenna alkavassa autoalan tapahtumassa AKL Summitissa kertomassa autoalan uusista digitaalisista ratkaisuista.

CDK:n teettämään kyselyyn vastasi 1 000 kuluttajaa kesäkuussa 2019. Kyselyn teki SynoInt internet-paneelina, ja otos oli väestöä demografisesti edustava.

Lue myös: World Car Awards 2020

Lue seuraavaksi