Uutiset

Autot

Kenelle autojen tuottama tieto kuuluu?

Eurooppalaiset autoalan järjestöt vetoavat ajoneuvojen tuottaman tiedon jakamisen puolesta

Vakuutusalan eurooppalainen yhdistys Insurance Europe on allekirjoittanut lukuisten eurooppalaisten autoalan järjestöjen kanssa vetoomuksen ajoneuvojen tuottaman tiedon avaamisesta kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Vetoomuksessa vaaditaan Euroopan Komissiota takaamaan datan saatavuus lainsäädännöllä. Tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on autovalmistajien hallussa. Vetoomuksessa mainitaan, että tietojen laajempi hyödyntäminen turvaisi kuluttajien valinnanvapauden, vahvistaisi kilpailua ja mahdollistaisi innovaatioita.

Liikennevakuutuskeskus pitää vetoomusta tärkeänä keskustelunavauksena.

”Eurooppalaisten autoalan järjestöjen yhteinen vetoomus ajoneuvojen tuottaman datan saamisesta laajemmin hyötykäyttöön on hyvä aloite. Nyt tarvitaan yhteiset pelisäännöt, että ajoneuvon omistaja voi itse päättää, kenelle autonsa tietoa jakaa. Kyse ei saisi olla vain yhden ryhmän edusta vaan asia on kaikkien yhteinen”, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen summaa.

Mitä hyötyä ajoneuvojen tuottaman tiedon laajemmasta hyödyntämisestä olisi?

Uudet ajoneuvot tuottavat nykyään ja tulevaisuudessa tarkkaa tietoa esimerkiksi ajoneuvon toiminnasta kuten valojen ja jarrujen häiriöistä, matkamittarin lukemasta, järjestelmien toiminnasta nestetasoista rengaspaineisiin sekä ajotiedoista ja ajotavasta.

”Ajoneuvojen välittämän tiedon määrä on huomattavan suuri ja siitä käytetään tällä hetkellä vasta murto-osa ja viiveellä. Ajoneuvoihin on myös mahdollista välittää informaatiota huomattavasti nykyistä enemmän”, Jumppanen kuvailee.

Liikennevakuutuskeskus, vakuutusala ja Finanssiala ry näkevät jaetun tiedon mahdollistavan monia asioita.

”Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi uudenlaisen, ajoneuvotietoihin perustuvan tutkimuksen kautta. Lisäksi liikennevakuutuksen hinnoittelua voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin ja tuodauusia palveluja autonkäyttäjien ulottuville”, Jumppanen luettelee.

Samoilla linjoilla on lakimies Amanda Aalto Finanssiala ry:stä.

”Ajoneuvodataa voisi käyttää esimerkiksi onnettomuuksien syiden kartoittamiseen ja järjestelmien kehittämiseen. Lisäksi se voisi auttaa esimerkiksi vakuutusturvan entistä tarkemmassa räätälöinnissä kuljettajan omia liikenneriskejä vastaavaksi ja uusien palveluiden luomisessa”, Aalto toteaa.

Ajoneuvojen tuottaman tiedon hyödyntämiseen liittyvän lainsäädännön tarpeellisuudesta käydään keskustelua koko Euroopassa. Liikennevakuutuskeskus toivoo, että myös Suomi osallistuu keskusteluun aktiivisesti, sillä ajoneuvodatan hyödyntäminen vaikuttaa koko liikennealan tulevaisuuteen.

Lue myös: Auto 2020 esittelee uutuudet ensi vuoden marraskuussa

Lue seuraavaksi