Uutiset

Autot

Käytä sitä vilkkua

CTEKin tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisia sapettavat hidastelijat enemmän kuin kaahailijat.

Edessä on vielä vilkkaita matkustusviikonloppuja, kun suomalaiset ajavat mökeilleen. Maailman johtava ajoneuvojen akkujen huolto- ja ylläpitoratkaisujen tarjoaja CTEK tilasi kyselytutkimuksen, joka tutki suomalaista liikennekulttuuria. Kyselytulokset kertoivat muun muassa sen, että kiireen tunne ja liikenneärtymys kulkevat käsi kädessä. Kyselytutkimuksen mukaan suurin ärsytyksen aihe liikenteessä ovat kuskit, jotka eivät käytä vilkkua ja autoilijat, jotka tukkivat tien ajamalla liian hitaasti. Vastaajia pyydettiin listaamaan kolme eniten ärtymystä aiheuttavaa tekijää liikenteessä.

Peräti 64 prosenttia vastaajista ilmoitti vilkun käyttämättä jättämisen olevan eniten ärtymystä aiheuttavien tekijöiden joukossa autolla liikkuessaan ja 43 prosenttia vastaajasta ilmoitti sen olevan  ärtymyksen ykkösaiheuttaja liikenteessä.

Kaahailijoiden sijaan suomalaiset inhoavat hidastelijoita

Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat ärsytyksen aiheet olivat liikenneruuhkat sekä ajokaistan tukkivat autoilijat. Varsin odotetusti puolet autoilijoista (49.8 %) ilmoitti liikenneruuhkan olevan kolmen suurimman ärtymystä aiheuttavan tekijän joukossa ja lähes yhtä moni (49 %) ilmoitti, että ajokaistan tukkivat autoilijat ovat rasite. Autoilijoiden malttamattomuudesta kertoo, että autoilijat, jotka ajavat liian hitaasti ärsyttävät enemmän  (44 %)  kuin autoilijat, jotka ajavat ylinopeutta (26 %).

Pyöräilijät ärsyttävät vain harvoja

Vähiten ärtymystä aiheuttaviksi tekijöiksi listattiin takapenkillä huutavat lapset ja pyöräilijät. Vain 9 prosenttia vastaajista noteerasi pyöräilijät inhokkilistalleen. Vastaava lukema Ruotsissa oli peräti kaksinkertainen (20.6 %).

– Luvut ovat varsin valaisevia. Haluamme kaikkien pääsevän turvallisesti kesämökeilleen välttäen turhautumiset ja ylilyönnit liikenteessä. Asian tiedostaminen etukäteen toivottavasti auttaa pitämään pään kylmänä, etenkin kun tietää, että edessäsi ajavia juhannusmatkalaisia ärsyttää ruuhkaan jumiutuminen todennäköisesti yhtä paljon kuin sinua, toteaa CTEKin markkinointipäällikkö Tony Sylsjö.

Kyselytutkimuksen vastaukset osoittavat myös, että miehiä ja naisia ärsyttävät lähes tismalleen samat asiat liikenteessä. Ero mies- ja naisvastaajien tuloksien välillä oli marginaalinen.

Luettelo asioista, jotka ärsyttävät liikenteessä eniten

Eivät käytä vilkkua (66.2 %) 639 kpl, liikenneruuhkat (49.8 %) 481 kpl, autoilijat tukkivat ajokaistan (47 %) 454 kpl, autoilijat ajavat liian hitaasti (43.9 %) 424 kpl, autoilijat ajavat ylinopeutta (26 %) 251 kpl, jäiset tiet (29.9 %) 289 kpl, ongelmat auton käynnistämisessä (12.6 %) 122 kpl, pyöräilijät (9.9 %) 96 kpl ja huutavat lapset takapenkillä (9.3 %) 90 kpl.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Cint kesäkuussa 2017. CTEKin tilaamaan kyselyyn vastasi noin 1 000 suomalaista, joilla on vähintään B-ajokortti ja auto käytössään.

Lue seuraavaksi