Uutiset

Autot

Kätevää kalustonhallintaa

Vuonna 2009 perustettu Cabforce Oy on panostanut voimavaransa taksiyrittäjien ja heidän asiakkaidensa ulottuvilla olevien palveluiden kehittämiseen. Toiminta nojaa paljolti yrityksen luomaan, internet-pohjaiseen Cabforce.com-toiminnanohjausjärjestelmään, joka on jo käytössä muutamilla suomalaisilla taksi- ja joukkoliikenneyrittäjillä.

”Paikallisilla taksikeskuksilla on edelleen vankka markkina-asema, joskin yksittäisten autoilijoiden tarjoamat palvelut tuntuvat olevan jatkuvalla kasvu-uralla. Tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi autoilijat tarvitsevat tuekseen toiminnanoh­jausjärjestelmän, jonka avulla hoituu niin ajojärjestely, seuranta kuin laskutuskin”, summaa Cabforce Oy:n toimitusjohtaja Tommi Holmgren.

Yksi nykyaikaisia tietoliiken­neratkaisuja hyödyntävän Cabforce.com-järjestelmän kiistattomista eduista on sen yksinkertaisuus, sillä käyttöönotto ei vaadi mittavia laitehankintoja.

”Toimistolle tarvitaan internet-yhteydellä varustettu tietokone ja ajoneuvoihin hankitaan Symbian-käyttöjärjestelmällä varustetut älypuhelimet, joiden markkinahinnat ovat painuneet jo alle sadan euron”, valottaa Holmgren käyttöönotosta syntyviä kustannuksia. Palvelun käytöstä Cabforce veloittaa asiakasta tilausmäärien mukaan.

Cabforce.com-palvelun käyttöliittymä hellii käyttäjiä yksinkertaisella ja selkeällä toiminnalla. Tilausten syöttäminen järjestelmään hoituu joko manuaalisesti tai suoraan tietoverkkojen avulla. Holmgrenin mukaan autoilijan omille verkko­sivuille voidaan luoda tilauskaavake, jonka avulla tilaukset siirtyvät asiakkaalta automaattisesti järjestelmään. Tilauskeskuksen henkilökunta taasen välittää keikan edelleen lähimmälle tai muutoin sopivimmalle autolle.
”Paikannuksen ansiosta tilauskeskuksella on aina ajantasainen tieto käytettävissä olevasta vapaasta kalustosta sekä ennakkoon tilatuista taksimatkoista”, muistuttaa Holmgren.

Jokainen järjestelmän piirissä oleva auto yhdessä kuljettajan kanssa räätälöidään tarkoin, jolloin asiakkaiden erityisvaatimukset tulevat varmasti huomioiduksi. Invanostimet, lastenistuimet, opaskoirat tai kuljettajalle asetutut kielivaatimukset ovat arkipäivää nykypäivän henkilöliikenteessä, jolloin niiden huomioiminen on tärkeä seikka palvelun laadun kannalta.

”Mikäli asiakkaan tilauksessa on maininta opaskoirasta, järjestelmä näyttää vapaaksi ainoastaan opaskoiran kuljettamisen sallivat autot ja kuljettajat”, kertoo Holmgren, jonka mukaan tilaukseen voidaan liittää myös kirjallista lisätietoa, joka välittyy tilauksen yhteydessä auton kuljettajalle.

Paikannuksen ansiosta järjestelmä nopeuttaa myös satunnaisten keikkojen hoitamista.
”Järjestelmä lähettää tilauksen joko pisimpään vapaana olleelle tai lähtöpistettä lähimpänä olevalle ajoneuvolle automaattisesti. Tilaus välitetään seuraavalle, mikäli kuljettaja ei reagoi tilaukseen ensimmäisen 30 sekunnin aikana”, jatkaa Holm­gren.

Ajojärjestelyn ohella Cabforce.com-palvelu lunastaa paikkansa myös laskutuksessa ja seurannassa. ”Autoilija voi seurata myöhemmin niin kuljettajakohtaisia kuin reittikohtaisia raportteja, joista selviää ajettujen kilometrien ohella muun muassa ansaitut eurot sekä käytetty aika”, valottaa Holmgren järjestelmän ominaisuuksista, joita voidaan helposti muokata ja räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.
 

Lue seuraavaksi