Uutiset

Autot

Itellalle biokaasuautoja

Postinjakelusta Suomessa huolehtiva Itella Posti on hankkinut laivastoonsa 25 Nissan Qashqai 1.6 CNG –biokaasuautoa, joilla pyritään alentamaan postinjakelun ympäristövaikutuksia. Samaan päämäärään tähdätään laajasti käyttöönotettavalla ajotavanseurannalla.

Itellan käytössä olevalla, reilun 4000 ajoneuvon laivastolla ajetaan vuosittain yli 100 miljoonaa kilometriä. Tästä jakeluliikenteen osuus on noin 80 miljoonaa kilometriä lopun koostuessa lähinnä raskaasta runkoliikenteestä. Valtaisa ajomäärä johtuu paljolti Itellan toimenkuvasta, jossa tavoitetaan päivittäin kaikki suomalaiset henkilöt ja yritykset.

Hannu Kaihilahti

”Päivittäin ajamme autokalustollamme 10 kertaa maapallon ympäri ja postinjakelua tapahtuu myös jalkaisin, polkupyörällä ja mopolla. Puolet käytössä olevista mopoistamme liikkuu yksinomaan sähkön avulla”, kertoo Hannu Kaihilahti, joka vastaa Itella Postin kuljetustuotannosta.

Kaihinlahden mukaan Itella on vuonna 2007 sitoutunut alentamaan toiminnastaan syntyviä päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Talkoissa on edetty varsin menestyksekkäästi, sillä tällä hetkellä päästöjä on onnistuttu alentamaan 26 prosentilla muun muassa vihreän sähkön ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla.

”Kirjepostin laskevien volyymien myötä päästötavoitteiden saavuttaminen muuttuu alati haastavammaksi”, summaa Kaihilahti tavoitteita, joissa ajoneuvokalustolla on huomattava merkitys.

Itella Posti

Päästötavoitteiden saavuttamiseksi on Itella päätynyt kasvattamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä ajoneuvokalustossaan. Marraskuun lopulla yritykselle luovutettiin 25 uutta, biokaasukäyttöistä Nissan Qashqaita, joiden myötä Itellan biokaasuautojen laivasto kasvoi 41 autoon. Tavoitteena on kasvattaa vaihtoehtoajoneuvojen osuus jakeluautoista 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

”Olemme hyödyntäneet biokaasua ja biokaasuautoja jakeluliikenteessämme jo vuodesta 2011 alkaen. Maakaasuautoja on ollut ajossa vuodesta 2006 alkaen”, kertoo Kaihilahti, jonka mukaan paljon julkisuudessa olevien sähköautojen akkuteknologian kehittymättömyys suomalaisia talvioloja ajatellen hidastaa edelleen sähköautojen käyttöönottoa.

Terra Gas Finland Oy

Oikeanpuoleisen ohjauksen vuoksi autot ovat brittiversioita, jotka on suomalaisen maahantuojan toimesta varusteltu suomalaisiin oloihin soveltuvaksi. Samoin myös Terra Gas Finlad Oy:n toimittama kaasulaitteisto on jälkiasennettu Suomessa.

”Toisen etuistuimen tilalle asennettu biokaasusäiliö on suunniteltu kestämään jopa 30 G:n voimat mahdollisessa törmäystilanteessa”, kertoo Terra Gas Finland Oy:n Mikko Ravi viitaten biokaasuauton turvallisuuteen. Autoihin asennetut kaasusäiliöt vastaavat kapasiteetiltaan noin 23 litran bensiinisäiliötä, mikä takaa autoille hyvän toimintasäteen. Autojen alkuperäinen bensiinisäiliö yhdessä polttoainejärjestelmineen toimii varajärjestelmänä, mikäli kaasusäiliö ajetaan tyhjäksi.

Taloudellista ajotapaa ja päästövähennyksiä ei saavuteta yksinomaan ajoneuvokalustoa vaihtamalla. Tämän vuoksi Itella on päättänyt asentaa jokaiseen ajoneuvoon ajotapaseurantalaitteen, jonka avulla kuljettajien ajotapaa voidaan seurannan ohella myös kehittää.

”Ajotapaseurannan avulla pyrimme alentamaan päästöjä ja parantamaan liikenneturvallisuutta”, kertoo kehityspäällikkö Sampo Korkia-Aho, jonka mukaan seurantalaitteita on asennettu Itellan jakelu- ja kuljetusajoneuvoihin syyskuun loppupuolelta lähtien. Tähän mennessä laite on asennettu tuhanteen autoon, kesäkuun loppuun mennessä kaikki 4000 autoa on määrä varustaa seurantalaitteella.

Nissan Qashqai

Ajotapaseurantalaitteet kertovat muun muassa polttoaineen kulutuksesta, ajoneuvojen nopeuksista ja hiilidioksidipäästöjen määristä. Niiden avulla voidaan myös selvittää, onko ajoneuvoilla ajettu liikennesääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi nopeusrajoitusten noudattamista seurataan GPS:n ja kartta-aineiston avulla, ajon tasaisuutta arvioidaan G-voimia seuraamalla.

”Laitteista saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida jakajien ja kuljettajien ajotapakoulutuksen tarvetta”, summaa Korkia-Aho laitteiden mukanaan tuomia etuja. Kehityspäällikön mukaan vuoden 2014 aikana tavoitteena on antaa ajotapakoulutusta 1000 kuljettajalle. Työssä tullaan hyödyntämään kuljettajakohtaisten raporttien antamaa yksilöllistä tietoa mahdollisista kehityskohteista.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi