Uutiset

Autot

Ihmisten takia tiet kuntoon!

Hyväkuntoiset ja turvalliset tiet ovat tärkeitä, koska me ihmiset tarvitsemme niitä. SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys vetoavat tiestön tuntuvan lisärahoituksen puolesta. Suomi ansaitsee toimivan tieverkon ja päättäjät, jotka ymmärtävät ihmisten tarpeen turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Yhteisessä #Ihmistentakia-elokuvassa keskeisten tienkäyttäjäryhmien edustajat kertovat tiestön merkityksestä juuri heille. Kaikki tienkäyttäjät ovat tervetulleita jakamaan elokuvaa sekä omia ihmisten takia -viestejään ja tiekokemuksiaan sosiaalisessa mediassa kampanjatunnisteella #ihmistentakia.

Miksi kampanja?

Eduskuntavaalien alla käynnistyvän kampanjan tavoitteena on vaikuttaa Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan siten, että tieverkon korjausvelan hoitoon sekä ylläpitoon ja kehittämiseen varataan tuntuvasti rahaa. Nykyinen rahoitustaso ei ole riittävä. Tiestöä on hoidettava ja kehitettävä pitkäjänteisesti, laaja-alaisesti ja älykkäästi – ihmisten takia.

Mihin kaikkeen tiestön kunto vaikuttaa?

  • Tiestön kunnolla on merkittävin vaikutus liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksia voidaan huomattavasti vähentää leventämällä teitä ja lisäämällä keskikaiteita. Routavauriot, tienreunojen mureneminen ja tienpinnan liukkaus aiheuttavat liikenneonnettomuuksia, jotka olisivat estettävissä kestävällä tienpidolla.
  • Tiestö on elinkeinoelämälle teollisuuden ja kaupan tuotantolinjojen jatke, jonka häiriötön toiminta on osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Perustienpito on maamme toimintavarmuudesta huolehtimista. Ihmiset tarvitsevat tavaroita sekä arkeensa että työhönsä. Tavaratonneistamme 86 prosenttia kuljetetaan maanteitse. Panostukset tiestöön maksavat itsensä takaisin hyvinvointina.
  • Hyvin hoidettu tie on ympäristöteko. Tieverkon ongelmat, kuten nopeuden vaihtelua sekä väistöliikkeitä aiheuttavat vauriot, sohjo ja jää, lisäävät polttoaineen kulutusta ja kasvattavat päästöjä. Häiriötön liikenne on vähäpäästöisempi vaihtoehto.

Voidaanko tieverkosta huolehtia digitaalisesti?

Uudet älykkäät ratkaisut infran monitoroinnissa ja hoidossa ovat keskeisessä roolissa tieverkon kehittämisessä, mutta ne eivät korvaa ihmisen tekemää tienhoitotyötä ja valvontaa. SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys järjestävät tähän teemaan pureutuvan keskustelutilaisuuden otsikolla Pikeä vai bittejä? SuomiAreenassa 18.7. klo 16, Eetun aukion lavalla Porissa. Keskustelu on osa yhteistä #ihmistentakia-kampanjaa ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Tule mukaan!

Tutustu järjestöjen tiestöohjelmiin:

Lue seuraavaksi