Uutiset

Autot

Hyöty-neuvottelukunta – erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajat järjestyivät

Henkilökuljetusnäyttelyn yhteydessä järjestetyssä kokouksessa erikois- ja hyötyajoneuvovalmistajien tilannetta käytiin tarkoin läpi. Mukana kokouksessa olivat takarivissä Joel Karjalainen (LVM), Pekka Tsupari, Kyösti Orre ja Pertti Isoniemi (YTL). Alarivissä Juha Jonasson (Carsport Desing), Katri Hakala (Lectica), Mika Maro (Fix-Ten) sekä Juha Siltala (Verhoomo Sorsa).

Maamme erikois- ja hyötyajoneuvoteollisuus on merkittävä työllistäjä, sillä sen kautta saa palkkansa noin 350 henkilöä yli 30 yrityksessä. Monipuolisena teollisuutena alihankkijoiden määrä on myös erittäin laaja ja ala onkin muodostunut tärkeäksi tekijäksi maamme pk-yrittäjien joukossa. Luonnollisena kehityksenä toiminnalle on alan äänen saattaminen paremmin suuren yleisön sekä lainsäätäjien ja muiden viranomaisten tietoon.  Tätä tärkeää tehtävää varten maamme erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajat ovat perustaneet 12.1.2017 Hyöty-neuvottelukunnan.

Neuvottelukunta toimii Yleinen Teollisuusliitto YTL ry:n ajoneuvovalmistajien jaoston yhteydessä. Neuvottelukunta on suomalaisten erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajien edunvalvonta- ja yhteistyöverkosto. ”Neuvottelukunnan tarkoituksena on koota alan toimijat yhteen, vahvistaa toimialan yhteistyötä eri tahojen välillä, tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista, tuottaa tilastoja, järjestää keskustelutilaisuuksia alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa ja parantaa yritysten toimintaympäristöä, kilpailukykyä ja menestymistä”, totesi neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittu Katri Hakala, Lectica/Hakalan Verhoomo Oy. Lisäksi maahantuojat saavat neuvottelukunnasta alan yhteisen keskustelukumppanin.

Alan toimintaedellytyksiin kohdistuu parhaillaan isoja muutoksia.  Keskeinen meneillään oleva iso uudistus on liikennekaarihanke. ”Monet asiat vaikuttavat myös meidän toimintaympäristöömme, joten juuri nyt on hyvä aika koota alaa yhteen ja vahvistaa yhteistyötä. Jatkossa myös Trafin rooli korostuu”, Hakala toteaa.

Merkkinä järjestäytymisen onnistumisesta toimii tieliikennelakiuudistuksessa käsitelty koululaisistuinkysymys, jossa ajoneuvovalmistajien sekä autoilijoiden kantaa kuunneltiin. Näin koululaistakseissa säilyi alle 13-vuotiaiden lasten kuljetuksissa 13 matkustajan määrä kuljettajan lisäksi. Onnistuminen antoi hyvän mallin vaikuttamiselle ja tätä kautta ala on tullut hyvin viranomaisten tietoisuuteen ja sen asiantuntemus osataan ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Lähiaikoina käsittelyyn tulevat taksialan muutokset koskevat alaa tarkoin ja onkin ensiarvoisen tärkeää, että myös valmistajien ääni otetaan lainsäädännöissä huomioon.

Hyöty-neuvottelukunnan johtoryhmä aloitti työnsä

Erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajien Hyöty-neuvottelukunnan johtoryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 23.2. Etelärannassa. Johtoryhmän puheenjohtaja on neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittu Katri Hakala, Lectica / Hakalan Verhoomo Oy:stä.

Johtoryhmä keskusteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, viestinnästä, tilastojen tuottamisesta, jäsenhankinnasta ja eritoten kevään toiminnasta. Kokouksessa kuultiin myös ajankohtaiskatsaus meneillään olevista lainsäädäntöhankkeista.

Liikennekaari I ja II, tieliikennelaki ja liikenneverkkoyhtiö ovat isoja ajankohtaisia kokonaisuuksia, joita pitää seurata ja joihin on aika vaikuttaa. Erityisesti taksiliikenteen ja joukkoliikenteen lupakäytäntöihin ja niihin liittyviin ammattipätevyyksiin sekä kalustoon liittyvät kysymykset ovat alalle tärkeitä. Kokouksessa kerrottiin myös YTL:n tekemästä selvityksestä Trafille ”Liikenteen nykytila-analyysi”, jonka avulla Trafi tulee seuraamaan liikennekaaren vaikutuksia.

Kokouksessa käsiteltiin myös alustavia suunnitelmia toimialatilastoinnista ja ensirekisteröintitilastosta. Nykyinen toimialatilastointi ei anna pohjaa toimialatilaston teolle, vaan se pitää räätälöidä muista lähteistä. Tarkoitus on, että se kootaan Patentti- ja rekisterihallituksen kokoamista tilinpäätöstiedoista. Ensirekisteröintitilastossa nojaudutaan puolestaan Trafin tietoihin. Molempien tilastojen kokoamista valmistellaan.

Kaiken kaikkiaan asiakas on keskiössä ja yhdessä eteenpäin vievä mentaliteetti mahdollistaa jatkossakin monipuolisten tuotteiden kirjon asiakkaiden tarpeeseen. Vastaavanlaista konseptia ei juuri muualta maailmasta löydy. Suomi on iso maa, jossa etäisyydet on valtavat. Samalla ajoneuvolla on pystyttävä toimittamaan kaikki mahdolliset kyydit. Meillä on siihen tarpeeseen jo kehittynyt kokonainen ala.

Lue seuraavaksi