Uutiset

Autot

Hankintatuet vauhdittavat pakettiautokannan sähköistymistä

Maaliskuussa rekisteröitiin 7 667 uutta henkilöautoa, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöautoja on rekisteröity 20 969, joka on 3,5 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat pitkäaikaisen komponenttipulan ja taloustilanteen heikentämän kysynnän takia tammi-maaliskuussa jääneet noin neljänneksen pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Komponenttipula on vähitellen väistymässä, ja autojen saatavuuden odotetaan paranevan kuluvan vuoden aikana.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana piristynyt selvästi viime vuosiin verrattuna. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa on ollut tammi-helmikuussa käyty noin 3,5 prosenttia viime vuoden alkuvuotta vilkkaammin.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 907, joka on 13,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 2 544 pakettiautoa, mikä on 14,9 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Kuorma-autojen tuotannon pullonkaulat on jo pääosin ohitettu ja rekisteröinnit ovat alkuvuonna olleet kasvussa viime vuosiin nähden. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa yhteensä 338, joka on 30,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Yli 16 tonnin painoluokan kuorma-autoja on vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröity yhteensä 777, joka on 21,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 48, joka on 29,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 207, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusia linja-autoja on tammi-maaliskuussa rekisteröity 69, joka on 11 prosenttia enemmän kuin pitkän aikavälin keskimääräinen alkuvuoden rekisteröintien määrä.

Hankintatuet ovat nopeuttaneet autokannan sähköistymistä

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi maaliskuussa ennätykselliseen noin 37 prosentin osuuteen ensirekisteröinneistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut noin 31 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on ollut alkuvuoden aikana tasainen, keskimäärin 18 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Sähköautojen suuri osuus rekisteröinneistä johtuu siitä, että vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 kevään aikana sähköautojen kysyntä kasvoi selvästi. Hankintatuet ja polttoaineiden nopeasti kasvanut hinta lisäsivät sähköautojen asiakastilauksia, mutta pidentyneiden toimitusaikojen takia näitä autoja rekisteröidään pääosin vasta tämän vuoden puolella. Täyssähköautojen tilaukset kasvoivat keväällä 2022 niin suureksi, että hankintatuen määräraha loppui hetkellisesti huhtikuussa. Hankintatuelle saatiin kevään lisäbudjetissa lisämääräraha, jonka turvin hankintatukea voitiin jatkaa. Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuki päättyi viime vuoden lopussa. Sähköautojen kysyntä on laskenut selvästi viime vuodesta, sillä alkuvuoden 2023 aikana tilatuista uusista autoista vain viidennes autoista on ollut täyssähköautoja.

”Henkilöautojen hankintatuki päättyi Suomessa sähköistymiskehityksen etenemiseen nähden liian aikaisin, sillä vallitsevassa markkinatilanteessa tuelle on suuri tarve. Vaikka 2 000 euron tuki ei ollut suuri, se kavensi sähköauton ja bensiiniauton hintaeroa. Tukien alasajo vaikuttaa väistämättä markkinakysyntään, tästä on kokemuksia myös muista Pohjoismaista. Ruotsissa tehtiin marraskuussa päätös lopettaa hankintakannuste ja Norjassa sähköautojen arvonlisäveroetuuksia on pienennetty. Sähköautojen kysyntä on alkuvuonna vähentynyt kannusteiden leikkausten takia Ruotsissa ja Norjassa noin 70 prosentilla”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Pakettiautojen ensirekisteröinneissä sähköistyminen on lähtenyt tänä vuonna ripeään kasvuun. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ensirekisteröidyistä pakettiautoista täyssähköautoja oli 17 prosenttia, kun osuus oli vielä viime vuonna keskimäärin 6 prosenttia. Viime vuoden alussa alkanut kolmivuotinen pakettiautojen hankintatuki on lisännyt selvästi sähköpakettiautojen kysyntää. Sähköpakettiautojen hankintatukea oli maaliskuun 2023 loppuun mennessä haettu jo noin 500 sähköpakettiauton hankintaan. Keskimääräinen tuki sähköpakettiauton hankintaan on ollut noin 4 000 euroa.

”Toisin kuin henkilöautoilla, uusien pakettiautojen tilauksissa sähköautojen osuus on ollut suhteellisen tasainen. Hankintatuki on pitänyt sähköpakettiautojen kysyntää yllä, vaikka korkojen nousu ja inflaatiokehitys ovat jarruttaneet uusien autojen hankintaa. Myös täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen jatkaminen olisi olennaisen tärkeää, jotta autokannan sähköistyminen ei hidastuisi”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Suurin osa auto- ja liikennealan vaalikoneeseen vastanneista kansalaisista ja ehdokkaista oli sitä mieltä, että nykyinen sähköistymiskehitys ei ole riittävä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Vaalikoneen perusteella kansalaiset ja ehdokkaat suosivat erityisesti kierrätyspalkkiota ja täyssähköisten autojen hankintatukia liikenteen päästövähennystoimenpiteinä.

Lue seuraavaksi