Uutiset

Kuljetuskalusto

Gasumin avaa Lahteen raskaan liikenteen aseman

Toukokuussa Lahden Kujalaan avattava uusi kaasutankkausasema tulee palvelemaan erityisesti raskasta liikennettä tarjoamalla polttoaineeksi raskaille ajoneuvoille soveltuvaa nesteytettyä maakaasua sekä nesteytettyä biokaasua. Asema palvelee myös kevyempää kalustoa tarjoamalla paineistettua maa- ja biokaasua. Aseman keskeinen sijainti palvelee erinomaisesti runkoliikennettä ja mahdollistaa raskaan kaluston jouhevan liikennöinnin eri puolille Suomea.

Lahdessa sijaitsee jo entuudestaan kaasutankkausasema Launeen Citymarketin edustalla, missä asiakkaat voivat tankata paineistettua maa- ja biokaasua henkilö-, jakelu-, jäte-, ja linja-autoihin. Kyseinen asema on Suomen vilkkaimpia kaasutankkausasemia ja nyt avattava kaasutankkausasema lisää kaasun saatavuutta ja mahdollistaa entistä voimakkaamman kaasuliikenteen kasvun Lahden alueella.

”Suomen kaasutankkausverkosto kasvaa nyt vauhdilla. Liikenteen vilkkaaseen solmukohtaan rakennettava uusi tankkausasema mahdollistaa raskaalle kaasuliikenteelle entistä helpomman liikennöinnin ympäri Suomea. Lisäksi uuden aseman sijainti mahdollistaa moottoritien vieressä kaasuautojen saumattoman tankkauksen ja on otollinen tankkauspaikka vaikkapa kaasukäyttöisille jäteautoille Lahden alueella. Kasvava verkosto kannustaa yhä useampaa yritystä siirtymään käyttämään kaasua polttoaineenaan”, kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Kaasu mahdollistaa yrityksille merkittävät päästövähennykset

Suomessa jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat lähes 40 prosenttia maantieliikenteen päästöistä. Jopa viidesosa päästöistä voitaisiin poistaa muuttamalla liikenne kaasukäyttöiseksi. Raskaan liikenteen polttoaineeksi soveltuva nesteytetty maakaasu vähentää liikenteen päästöjä noin 20 % ja nesteytetty biokaasu jopa 85 %.
Tankkausasemilla myytävä biokaasu tuotetaan usein paikallisista raaka-aineista ja biokaasun tuotanto toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista. Lisäksi raaka-aineissa olevat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kierrätysravinteina ja lannoitteina. Lahdessa on jo biokaasun tuotantolaitos. Gasumin tankkausasemat mahdollistavat paikallisen kaasuekosysteemin laajentamisen ja jätteiden käytön liikennepolttoaineena Lahden alueella. Biokaasua voidaan käyttää paikallisesti paitsi liikenteen polttoaineena myös teollisuuden ja kotitalouksien energianlähteenä.

Yhä useampi yritys valitsee kaasun polttoaineekseen. Alkuvuoden aikana esimerkiksi Valio, Freja, Vähälä ja Schenkerin sopimuskuljettajat SepiTrans ja K&O Tiilikainen ovat siirtyneet käyttämään kuljetuksessaan kaasukäyttöisiä rekkoja. Raskasta liikennettä palvelee Suomessa neljä tankkausasemaa, ja uusien asemien myötä luku nousee kuuteen Lahden ja Oulun asemien avauduttua toukokuussa.

Kaasu kasvattaa suosiotaan myös henkilöautojen polttoaineena

Suomen teille tuli viime vuonna 2 439 uutta kaasukäyttöistä henkilöautoa, joista 1 161 oli ensirekisteröityjä. Henkilöautojen rekisteröinnit lähes kaksinkertaistuivat verrattuna vuoteen 2017, mikä kertoo kaasuautojen suosion huimasta kasvusta. Suomen teillä kulkee tällä hetkellä arviolta jo yli 7 000 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Hallituksen asettama tavoite autokannan uusiutumiselle vuoteen 2030 mennessä sisältää 50 000 kaasuautoa.

Gasum on omalta osaltaan edistämässä puhtaampia ajokilometrejä mahdollistamalla biokaasun tankkaamiseen edulliseen, kiinteään kuukausihintaan. Uudet kaasuautoilijat voivat tankata liikennebiokaasua kiinteään 65 euron kuukausihintaan 12 kuukauden ajan. Kampanjan piiriin kuuluvat 1.4.–31.12.2019 välillä Suomessa ensirekisteröidyt kaasukäyttöiset ja maahantuodut käytetyt henkilöautot sekä henkilöautot, joihin tehdään kaasulaitteiden jälkiasennus.Gasum laajentaa jatkuvasti myös henkilöliikenteen kaasutankkausasemaverkostoa. Uusia tankkausasemia rakennetaan tänä vuonna muun muassa Raisioon, Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle. 

Lahden uusi tankkausasema otetaan käyttöön toukokuun puolessa välissä osoitteessa Linnaistentie 2. Asemalta saa tankattua paineistettua maa- ja biokaasua henkilö-, jakelu-, jäte-, ja linja-autoihin ja lisäksi raskaan liikenteen ajoneuvoihin soveltuvaa nesteytettyä maakaasua sekä biokaasua. 

LUE MYÖS: Gasumin Lohjan biokaasulaitos kasvattaa biokaasun tuotantoa

Lue seuraavaksi